Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kluby pro nezaměstnané nad padesát let věku

Jednou z nejvíce ohrožených skupin na trhu práce jsou lidé nad 50 let věku. Hlavním cílem projektu „Aktivní padesátka“ je podpořit zaměstnávání právě těchto lidí, ať již nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených. Realizátorem tohoto projektu je Charitní sdružení Děčín, které společně se svými partnery projektu, Farní charitou Rumburk a Úřadem práce Děčín, již od září pořádá v rámci projektu i tzv. svépomocné kluby. Kluby se uskutečňují jedenkrát měsíčně v Rumburku, výhledově počítáme i s jejich realizací v Děčíně.
Za vydatné pomoci pracovníků rumburské pobočky Úřadu práce Děčín se prozatím uskutečnila 3 klubová setkání, na kterých se dohromady sešlo 58 lidí. Program těchto setkání byl velmi pestrý a odvíjel se zejména od potřeb účastníků. Diskutovalo se o možnostech prezentace při výběrovém pohovoru, náležitostech profesního životopisu, možnostech rekvalifikace a v neposlední řadě i o radostech a strastech v začátku podnikání. Kluby jsou také prostorem pro setkávání lidí v podobně obtížné životní situaci, což pro účastníky může být velmi významné. Mohou se vzájemně podporovat, sdílet své starosti a zejména si uvědomit, že ve svém trápení nejsou sami.
Pro úplnost dodejme, že projekt Aktivní padesátka je v plné výši (3.892.600 Kč) spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail