Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lužická nemocnice v Rumburku se neruší, čeká ji rekonstrukce

Diskuze týkající se budoucnosti celé řady nemocnic v České republice, která se v této chvíli vede v Parlamentu ČR, se dotkla i Lužické nemocnice v Rumburku. Na to, jaký je skutečný stav v tomto pro Šluknovsko klíčovém zdravotnickém zařízení, jsme se zeptali místopředsedy představenstva 1. Zdravotní Rumburk a.s., která je vlastníkem Lužické nemocnice, a současně místostarosty města Rumburk Darka Švába.
„Parlamentní diskuze k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních se posunula do fáze nastavení základní sítě nemocnic na území celé naší republiky. Přičemž první návrh, který byl diskutován, zněl, zachovat jednu nemocnici na jeden okres. Tento návrh však počítal i s doplněním nemocnic v regionu tak, aby byla zachována potřebná časová i místní dostupnost akutní lůžkové péče v regionu.
Pouze „hloupost“ některých nezodpovědných poslanců a novinářů zavinila špatný výklad tohoto návrhu a s tím související rozšíření mylného názoru, že nemocnice, které nejsou do prvního návrhu zahrnuty, budou zrušeny. Tím došlo k nesmyslné panice mezi laickou i odbornou veřejností. Kdyby to skutečně byla pravda, znamenalo by to zrušení zhruba poloviny nemocničních zařízení v celé ČR.
I ve vedení města a Lužické nemocnice tyto informace vyvolaly značnou míru obav a nejistot, proto byla zahájena komunikace s vedením Zdravotního výboru Parlamentu České republiky.
Dnes již víme a máme jistotu, že v dopracovaném pozměňujícím návrhu je naše nemocnice zařazena do základní sítě nemocnic České republiky.“ 

Město Rumburk se před rokem a půl stalo většinovým vlastníkem nemocnice a navíc od dubna minulého roku převzalo i její přímé řízení. Podílí se Město Rumburk nějakým způsobem na zlepšení stavu Lužické nemocnice?
„Základním úkolem nového vedení nemocnice bylo zajistit její hospodářskou stabilizaci, která nebyla v minulosti dobrá. Z ekonomických ukazatelů je v tuto chvíli zřejmé, že se toto daří, a to i přes nepříznivou platební morálku zdravotních pojišťoven, které naší nemocnici dluží přibližně 27 až 28 milionů korun.  Samotné Město Rumburk se na stabilizaci nemocnice v minulém roce významně podílelo dvěma způsoby.
Tím prvním bylo schválení ručení za revolvingový úvěr nemocnici, a to do výše deseti milionů korun. Jen díky této skutečnosti má nemocnice v současnosti k dispozici finanční prostředky, které částečně nahrazují výpadek chybějících plateb zdravotních pojišťoven. Druhou pomocí ze strany města bylo schválení dotace v závěru minulého roku ve výši šesti milionů korun. Tuto dotaci, která je účelově vázána, může nemocnice čerpat až do konce roku 2006. Využít ji však musí z části na finanční krytí nákupu nutné zdravotnické techniky a vybavení, včetně nástrojů. Například na komplement laparoskopických věží a k tomu potřebných nástrojů, chirurgických a gynekologických nástrojů, na nákup diagnostického ultrazvuku a kardiotokografu. Z této dotace bude také zakoupen komplement hysteroresektoskopu, rentgenové ovladače, injektomaty a infuzní pumpy na jednotky intenzivní péče, defibrilátory, kontinuální svářečky pro sterilizace na operační sály, křesla pro kardiaky a pojízdná pacientská křesla a vozíky.
Druhá část dotace je určena pro finanční krytí zpracování Generelu zdravotnických zařízení 1. Zdravotní Rumburk, a. s. a s tím souvisejících a navazujících prací a projektových dokumentací. Zejména tato část je velmi důležitá, protože v květnu až červnu tohoto roku by měla mít nemocnice schválený kompletní dokument týkající se sestěhování všech nemocničních provozů a oddělení do stávajícího areálu chirurgie, což si bezpochyby vyžádá nejen rekonstrukci, ale i dostavbu celého areálu.
Šluknovský výběžek by tedy po realizaci tohoto záměru, který lze odhadnout na pět až šest roků, měl mít k dispozici sice malou, ale moderní a kvalitně vybavenou nemocnici.
Mohu tedy všechny ujistit, že Lužická nemocnice v Rumburku se rušit nebude, ale že ji čeká rekonstrukce a modernizace.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail