Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SLOVO STAROSTY MĚSTA RUMBURK

Vážení občané města Rumburka,
vstupujeme společně do roku 2006 a jistě nás všechny zajímá, co nového nám tento rok přinese.

Nejprve však alespoň krátký pohled zpět do roku 2005.
V roce 2005 jsme v našem městě pokračovali dalšími rekonstrukcemi školských zařízení. Výsledkem jsou dokončené a novotou zářící Mateřské školy v Horním Jindřichově a na Komenského ul. Zásadní rekonstrukci prodělala i Mateřská škola v Sukově ulici, kde již schází pouze ona pověstná „třešnička na dortu“ – fasáda, plánovaná na rok letošní. Ze základních škol to byla investice zejména do ZŠ U Nemocnice, kde jsme zahájili rekonstrukci oken budovy. Úhrnem město do svých školských zařízení vložilo 11 mil. Kč!
Největší realizovanou akcí je pokračující rekonstrukce duchovního a kulturního stánku našeho města – domu kultury. Věřím, že již dnes se všichni těšíme, až budeme moci v podstatě nový dům kultury navštívit a využít všech jeho možností včetně nového kina či zahradní restaurace. Radost je o to větší, že se na téměř 70milionovou investici podařilo městu získat dotace ve výši 20 mil. Kč (r. 2004), 15 mil. Kč (r. 2005) a 15 mil. Kč (pro rok 2006), tedy celkem 50 milionů Kč.
Naprosto zásadním mezníkem bylo otevření nového výrobního areálu na městem připravené průmyslové zóně, kde již dnes nalezlo své zaměstnání cca 140 lidí a co je nesmírně důležité, kromě pracovní činnosti zde občané získali i odpovídající mzdové ohodnocení.
Vyšší míru bezpečnosti našich občanů, ale i občanů okolních obcí, zajistí tolik očekávaná a zejména našimi hasiči vytoužená nová stříkačka TATRA v hodnotě cca 6,5 mil. Kč. Tato technika patří k nejmodernějším zařízením v celém regionu. Město Rumburk ovšem nezapomnělo ani na opravy komunikací, chodníků a veřejného osvětlení (celkem cca 10,5 mil. Kč ) a jiné.

Co nás čeká v roce 2006?
Pokud bych měl zmínit alespoň nejdůležitější akce, pak musím zcela jistě uvést dokončení a otevření již zmíněného domu kultury. Pokračovat se bude v rekonstrukci školských zařízení. Zásadní proměny se dočká pěší zóna na tř. 9. května i most na Pražské ul. Do budoucna připravujeme zahájení výstavby dvou kruhových křižovatek a jedné světelné křižovatky na silničním průtahu městem.
Rok 2006 bude též ve znamení jednání s potencionálními investory pro průmyslovou zónu s cílem snížit nezaměstnanost a zvýšit životní úroveň našich občanů. Lze oprávněně očekávat, že i v tomto roce budeme úspěšní. Neméně důležitou se jeví oblast zdravotnictví, neboť při dnešní znalosti stavu a vybavení rumburské nemocnice je více než jisté, že se bez výrazné finanční pomoci neobejde. S ohledem na celostátní situaci v tomto resortu není příliš reálné očekávat pomoc od státu a lze předpokládat, že o osudu bytí a úrovni poskytovaných služeb naší nemocnice budou rozhodovat orgány města. Pevně věřím, že i v této, pro naše občany životně důležité otázce, dospějeme v zastupitelstvu města ke konsenzu, a to napříč politickým spektrem. Jsem přesvědčen, že za výrazné pomoci města nemocnici zmodernizujeme a vytvoříme v ní důstojné prostředí jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál.
Rok 2006 bude i rokem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb komunálních. Přestože jsme často některými jevy a výroky na nejvyšší politické scéně roztrpčeni či dokonce znechuceni, neměli bychom se zbavovat své odpovědnosti, ale naopak svého volebního práva využít. Vždyť ten, kdo nevolí, nechává za sebe volit jiného, byť s ním i nesouhlasí. Apeluji proto na všechny občany – přijďte k volbám. Každý hlas je důležitý.
Zástupce politických stran a hnutí pak vyzývám k férové a věcné volební kampani bez zbytečných politických bojůvek a tzv. praní špinavého prádla s vědomím, že komunální politika není o funkci, ale o práci pod přísným a nesmlouvavým dohledem občanské veřejnosti. Nezapomínejme, že každé předvolební období skončí a po volbách je vždy nutné spojit své síly ve prospěch města a jeho občanů.

Vážení občané,
přeji Vám do nového roku především pevné zdraví, nezbytné štěstí, lásku Vašich bližních a splnění všech Vašich osobních i profesních přání.

Všem nám pak přeji, aby se nám v našem dynamicky se rozvíjejícím a stále krásnějším městě dobře žilo a abychom mohli být vždy hrdi na to, že jsme občany právě našeho města Rumburk.

Ing. Jaroslav Sykáček
starosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail