Za sběr kaštanů na kamzíky

Tištěné noviny 01/2006 | 14. 2. 2006 | Nezařazené

Tři nejlepší sběrači kaštanů ze ZŠ v Horním Jindřichově vyjeli v prosinci za odměnu na pozorování kamzičí a jelení zvěře. Děti tak mohly pozorovat chování kamzíků ve svém přirozeném prostředí, ale také si mohly vyzkoušet náročnou práci lesníků a myslivců při zakrmování do krmelců během zimního strádání zvěře.
Děkujeme Lesní správě v Rumburku za umožnění tohoto výletu, který se stal v naší škole již tradicí.
Mgr. P. Frintová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/02/14/za-sber-kastanu-na-kamziky/