Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

České Švýcarsko v roce 2006 pro lidi a přírodu

Krásná Lípa • Zelený autobus, publikaci o lidové architektuře, CD-ROM, videofilm, nové informační středisko v Děčíně, logo regionu, turistického průvodce o Českém Švýcarsku a další aktivity připravuje pro rok 2006 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. Smyslem těchto aktivit z oblasti šetrné turistiky, vzdělávání a propagace je zachovat jedinečné přírodní a kulturní hodnoty, zároveň zvyšovat životní úroveň a rozvíjet ekonomickou prosperitu regionu.

V tomto roce zahájí České Švýcarsko o. p. s. provoz tzv. Zeleného autobusu s ekologickým provozem, který zajistí dopravní obslužnost v turistických lokalitách při národním parku a zaměří se na téma, kterému se bude nově intenzivně věnovat – ochraně lidové architektury. Vyvrcholením aktivit v této oblasti bude vydání reprezentativní publikace Lidové památky Českého Švýcarska, jež naváže na oceněnou fotopublikaci Národní park České Švýcarsko, a doprovodného katalogu tzv. podstávkových domů.
Od května společnost dále zahájí provoz dynamického internetového portálu s aktuálními informacemi z oblasti turistiky, ubytovacích služeb, kultury a rozvoje regionu a zavede jednotnou vizuální identitu regionu – odvozenou od regionálního loga Českého Švýcarska.
V neposlední řadě zveřejní Koncepci rozvoje cestovního ruchu v této oblasti, jež definuje potřeby i omezení regionu a současně navrhne postupy přispívající k rozvoji cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí.
„V loňském roce se nám podařilo s podporou evropských a mezinárodních fondů získat prostředky pro realizaci zavedených aktivit i vytvoření koncepčních výhledů našich nových programů, které v tomto roce, věřím, úspěšně převedeme do realizace, abychom dokázali Českému Švýcarsku ještě hmatatelněji pomoci,“ vysvětluje Mgr. Marek Mráz, ředitel o.p.s. České Švýcarsko, a dodává: „Další novinky, jakými jsou založení Rozvojového centra, programová příprava budovaného Návštěvnického střediska v Krásné Lípě či prvních investičních projektů v historii společnosti, nám umožní uskutečňovat naše cíle efektivněji a kvalitněji než doposud.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail