Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mikulášovice slaví 90. narozeniny

Mikulášovičtí občané 1. února symbolicky odstartovali rok plný oslav devadesátiletého trvání svého městského stavu.
Právě před devadesáti lety 1. února roku 1916 povýšil císař František Josef I. tehdy velmi průmyslovou a rozvinutou obec Mikulášovice na město.
Vedení města si toto významné datum spolu s veřejností připomnělo na slavnostním zasedání pro veřejnost v místním Slovanském domě. Hojná účast zaplnila velký sál kulturního domu a pozvání přijali i významní činitelé okolních měst, obcí, institucí, podniků, ale i politici a zástupci Ústeckého kraje. Zasedání zahájil tajemník městského úřadu pan Zdeněk Plešinger, který na pódium pozval nejmenší mikulášovické občany, aby svým kulturním vystoupením potěšili všechny přítomné. Poté již pronesl slavnostní řeč starosta Mikulášovic Stanislav Hladík, který ve stručnosti shrnul historický vývoj nejprve obce, pak již města a v závěru představil všem přítomným v sále nově schválenou vlajku města. Na pořadu večera bylo i odměňování občanů, kteří se zasloužili o rozvoj města v uplynulých letech, ať už to bylo na poli pracovním, kulturním, společenském či při rozvoji sportu. Jednalo se především o spoluobčany s dlouholetými zkušenostmi. Na ty novodobě úspěšné, kteří se zasazují o zviditelnění a rozvoj Mikulášovic, ještě přijde řada v průběhu dalších slavnostních chvil během roku. Na závěr veřejného zasedání ještě zazpíval místní pěvecký sbor několik slavnostních skladeb a poté již přišla řada na neformální diskusi a prohlídku vystavených prací našich školáků či výstavy o nejsevernější rozhledně Tanečnici.
Jak uvedli představitelé města, oslavy 90. výročí však tímto rozhodně nekončí. Po celý rok je připravena celá řada zajímavých akcí, které úzce souvisí s tímto jubileem. Nejbližší společenskou událostí bude 1. reprezentační ples města Mikulášovice, a to již v sobotu 11. února od 20.00 hodin v místním Slovanském domě.

sucharda1

Popřát k významnému jubileu přijeli i okolní představitelé měst a obcí. Na snímku předává starostovi Mikulášovic Stanislavu Hladíkovi (vlevo) drobný dárek místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda. V pozadí starosta Vilémova Hynek Raichart. Foto: Tom

Tisk Tisk | E-mail E-mail