Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Pozvedněte slabé!“ ve Šluknově

Střední škola sociální ve Šluknově se každoročně několikrát zapojuje do nejrůznějších charitativních akcí. Nás, stu-denty a studentky oboru Sociální péče, můžete potkat v ulicích měst Šluknovského výběžku a okolí. Tak tomu bylo i při poslední sbírce, jež nesla název Pozvedněte slabé! Výtěžek z této sbír-ky ve výši 7900 Kč byl předán zástupci Agentury Pondělí – dovybaví a zajistí provoz terapeutické dílny určené pro zdravotně a mentálně postižené. Druhou podpořenou organizací byla Soukromá speciální škola G. Pelecho-vé. Ředitel školy Mgr. Miroslav Marek rozhodl, že obdržených 11300 Kč použijí na vzdělávání handicapovaných žáků se speciálními potřebami. Zúčastnili jsme se i slavnostního předávání obnosu a byli pozváni na exkurze do výše uvedených zařízení. Již nyní se těšíme! Vám, kteří jste přispěli, jménem všech obdarovaných děkujeme!
Studenti SŠ sociální Šluknov

Tisk Tisk | E-mail E-mail