Harmonia Mozartiana Pragensis

Tištěné noviny 05/2006 | 20. 3. 2006 | Nezařazené

je dechové okteto a příležitostně též noneto, které v roce 2000 založil fagotista Luboš Fait. Soubor tvoří členové předních pražských orchestrů s uměleckým vedoucím a dirigentem Státní opery Praha Richardem Heinem. Žánr dechové harmonie, jemuž se HMP věnuje, spadá převážně do období hudebního klasicizmu a je psaný pro proměnlivé párové obsazení dechových nástrojů – většinou hobojů, klarinetů, lesních rohů a fagotů. Tato hudba je neobyčejně působivá, v pozitivním slova smyslu líbivá a sdělná i současnému posluchači. Zaměření na interpretaci tvorby W. A. Mozarta a jeho českých současníků i soudobých autorů se díky profesionalitě všech hráčů vyznačuje vysokou přesností a stylovostí, pro něž se soubor stává stále žádanějším tělesem na hudební scéně. Činnost souboru je podporována Ministerstvem kultury ČR, hudebními nadacemi, velvyslanectvími mnoha zemí v Praze i jinými institucemi.
Klasický repertoár soubor doplňuje představením tvorby současného skladatele Jaroslava Pelikána /1970/, který působí jako flétnista opery Národního divadla. V dětství člen Kühnova sboru, později studoval na pražské konzervatoři kompozici u prof. Felda a flétnovou hru u prof. Riedlbaucha. Na Akademii muzických umění se soustředil na studium flétny u prof. Válka a Čecha. Inspirující angažmá v Brazílii, pedagogická činnost a zkušenost hry v orchestru i komorních tělesech se odráží v jeho vlastní nápadité a bohaté instrumentální tvorbě. V programu uvedenou serenádu C dur složil právě pro soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. Koncertem je zároveň připomenuto kulaté výročí narození W. A. Mozarta, jehož hudební odkaz soubor s úspěchem a radostí předává publiku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/03/20/harmonia-mozartiana-pragensis/