Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

INFORMACE PRO VEŘEJNOST – PTAČÍ CHŘIPKA

Přibližně po třech letech se současný kmen ptačí influenzy, nazývané také chřipka ptáků (influenza A, kmen H5N1) rozšířil z Asie do Evropy. V měsíci únoru 2006 se vyskytlo několik nálezů viru u volně žijících ptáků (především labutí) v Řecku, Itálii, Slovinsku, Bulharsku, Německu, Rakousku a vážné podezření je hlášeno z Maďarska. Možnost výskytu dalších ohnisek nemůže být vyloučena.

Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1-2 dnů.

Je chřipka ptáků nebezpečná pro člověka?
U lidí je možná infekce úzkým kontaktem s infikovanými ptáky nebo drůbeží. Ačkoliv současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, může mít pro infikované osoby fatální průběh. Nejpravděpodobnější druh kontaktu, který je rizikový pro člověka z hlediska infekce, je v chovu drůbeže a v ptačích útulcích (záchranných centrech, stanicích). Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich exkrety (trus, kontaminovaný vzduch ve stájích apod.).

Jak lze vyslovit podezření na nákazu u drůbeže?
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, jsou apatická. Příjem krmiva je velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny.

Jaké jsou příznaky chřipky ptáků u lidí? 
Vyslovit podezření na chřipku ptáků u lidí můžeme, jestliže:
- jsou podezření na výskyt nakažených ptáků v okolí cca 10 km od jejich pracoviště,
- onemocní příznaky vysoké teploty, bolestí hlavy, kašle, obtíží při dýchání přibližně po 7 dnech od kontaktu s podezřelým potenciálně nemocným zvířetem.

Jak se nákaza přenáší?
Ptáci infikovaní influenzou hynou v průběhu krátké doby. Je-li příčinou influenza lze potvrdit jen ve specializované laboratoři. Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem s infikovanými živočichy nebo jejich sekrety (trus, moč, peří, uhynulá zvířata apod.). Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NÁLEZU MRTVÉHO PTÁKA?
Nedotýkat se uhynulého zvířete.
V případě nálezu uhynulého vodního ptáka nebo dravce, nebo nálezu více jak 5 ks opeřenců z jedné lokality, kontaktovat pracovníka příslušné Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj – pracoviště Rumburk, tel. 412 332 179, MVDr. Jan Houžvička, tel. 606 645 923, kteří k nálezu přijedou a zabezpečí odborné vyšetření.
V případě nálezu jednotlivých uhynulých ptáků v počtu menším než 5 je nezbytné kontaktovat Městskou policii Rumburk, tel. 412 332 050 (nahlášení přesného místa nálezu a vyčkání na příjezd hlídky Městské policie Rumburk), která zařídí vše potřebné.
Nález lze obecně uplatnit také i u Policie České republiky, Obvodní oddělení Rumburk, tel. 158 nebo 412 310 111.

Souhrn všech informací ohledně chřipky ptáků naleznete na www.svscr.cz.

Ing. Jaroslav SYKÁČEK 
starosta města Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail