Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krásná Lípa třídí komunální odpady

Krásná Lípa • Vedení krásnolipské radnice soustavně podporuje ekologické chování občanů a návštěvníků města. Jednou z nejjednodušších možností jak podstatně přispět ke zlepšení životního prostředí je zcela určitě separace odpadů, které produkují domácnosti. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomují v Krásné Lípě a mnohaleté úsilí o navýšení množství vytříděného odpadu se podle tajemníka městského úřadu Jana Koláře rozhodně vyplácí. „V roce 1999, kdy se s tříděním ve městě začínalo, bylo získáno 39 tun separovaných komodit. Naproti tomu loni to bylo již 115 tun. To jsou jasná čísla. Je to velká změna v ekologickém chování občanů a zasluhuje jednoznačně pochvalu,“ uvedl. Několik novinek v separaci odpadů chystá radnice v Krásné Lípě i v letošním roce. „Ve spolupráci s o.p.s. České Švýcarsko a společností Pro-Eko Varnsdorf připravíme novou propagační kampaň na třídění, zároveň připravujeme rozšíření spektra tříděných složek odpadu o tzv. bioodpad,“ dodal J. Kolář. Krásná Lípa, která se díky obrovskému množství investic v posledních letech stává přirozeným centrem regionu Českého Švýcarska, dlouhodobě usiluje o zlepšení svého životního prostředí a podle starosty města Zbyňka Linharta každoročně investuje do tohoto cíle nemalé prostředky. „Likvidace odpadů ročně zatěžuje rozpočet města několika sty tisíci korun. Je to bohužel především zásluhou neplatičů a chování některých nepřizpůsobivých občanů. Tyto prostředky bychom určitě uměli využít efektivněji,“ řekl Z. Linhart. Dodal, že i přes tyto stoupající výdaje zůstává cena za svoz odpadu stejná jako v minulém roce. Jak starosta města, tak i jeho tajemník se shodují na skutečnosti, že životní prostředí ve městě se za posledních několik let podstatně zlepšilo. „Vedle velkých ekologických investic města (plynofikace, vybudování nové čističky odpadních vod, páteřní kanalizační sítě nebo rekonstrukce městské zeleně) je to i zásluha našich občanů, kterým za to patří veliké uznání,“ dodávají Jan Kolář a Zbyněk Linhart.

bordel

Podobné obrázky z ulic Krásné Lípy již téměř zmizely.

Tisk Tisk | E-mail E-mail