Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Masopust držíme, nic se nevadíme – pospolu…

…píseň, která se stala již naší tradicí při zahájení masopustního veselí. Každoročně v naší MŠ pořádáme k oslavám masopustu karneval, pokaždé ovšem v jiném zábavném „přestrojení“. Jedním z prvních návštěvníků byly „Krabičáci“ – děti si doma s rodiči a s námi v mateřské škole vytvářely libovolné masky, které měly být sestaveny z jakýchkoliv krabic ozdobených různými dekorativními materiály. Svou tvořivost a fantazii děti v závěru karnevalu předvedly v průvodu naším městem.
Letos jsme dětem a rodičům ponechali „volnou ruku“ ve výběru kostýmů, a tak mezi nás zavítaly nejen tradiční masky, jako Červená Karkulka, princezny a mnoho zvířátek, ale také masky, které se nesly „s módou filmových pláten“, jako např. Harry Potter, Shrek a Spiderman. Po zahájení defilé masek jsme připravili pro děti zábavné hry, při kterých si rozvíjely své pohybové dovednosti a bavily se při růz-ných zábavných činnostech (krmení kamaráda jogurtem se zavázanýma očima, malování poslepu, překonávání překážek s míčkem mezi koleny apod.). Letošní karneval byl ovšem v něčem netradiční, a to ve vyhlášené soutěži „O nejhezčí karnevalový dort“, který měly doma děti s rodiči upéci. Po rozhodnutí školní poroty, která se skládala z učitelského sboru, personálu a rodičů, jsme vyhlásili ten nejhezčí. Řádem Zlaté vařečky jsme ocenili dort Honzíka a maminky Bartáčkových.
Po ukončení zábavných her jsme se sešli u připraveného občerstvení – tentokrát jsme společně ochutnávali z rozmanitého výběru napečených dortů. Vzhledem k jejich velkému množství si děti ještě odnášely domů výslužku. V úplném závěru jsme si zaskotačili na některé dětmi oblíbené písně a s pokřikem „Hurá, hurá, hurá“ jsme se s karnevalem rozloučili. Nakonec jsme všem dětem rozdali sladké odměny.
Oslavy masopustu pokračovaly v tradiční spolupráci s DDM, kdy jsme byli pozváni na Masopustní průvod. Ani tentokrát jsme neopomněli na výrobu jednotných masek, které nás jako každoročně reprezentovaly. Punčochové masky si děti vytvářely s pomocí učitelek MŠ. Za halasného zvuku řehtaček a chrastítek jsme se sešli na Dobrovského náměstí, kde nás uvítali hostitelé DDM s ošatkou koláčků. Společně s ostatními MŠ jsme v průvodu došli na Lužické náměstí, kde jsme si všichni zazpívali. Masky dětí vzbuzovaly pochopitelný zájem kolemjdoucích, zvláště, když „panímáma“ nabízela koláčky. Na milé rozloučení jsme dostali balíček plný sladkostí jako poděkování za účast. Již nyní se těšíme na další setkání v příštím školním roce. Tím u nás ale masopustní oslavy nekončí. Jako každým rokem v rámci spolupráce s paní Lošťákovou a ZUŠ jsme již počtvrté přivítali s radostí malé muzikanty. Absolventi naší školy a jiných MŠ nám opět přišli předvést své hudební nadání ve hře na různé hudební nástroje. Připravili si pásmo jednoduchých lidových písní, které si s nimi mohly děti společně zazpívat. Prostřednictvím tohoto vystoupení mají děti možnost se prakticky seznámit s hudebními nástroji, se kterými nepřijdou každý den do styku. Pro muzikanty i jejich paní učitelku jsme měli připravený malý dáreček jako pozornost za jejich ochotu a píli. Vzhledem k lepší spolupráci si paní učitelka z umělecké školy orientačně vyzkoušela hudební sluch a nadání u některých talentovaných dětí, které by (po uvážení svých rodičů) mohly pokračovat ve šlépějích kamarádů.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat paní Lošťákové za úspěšnou a efektivní spolupráci, taktéž děkujeme celému kolektivu pracovnic Domu dětí a mlá-deže Rumburk za jejich každoroční příjemné pozvání a všem rodičům, kteří v dnešní uspěchané době byli ochotni a podíleli se se svými ratolestmi na naší karnevalové soutěži. Děti tak mohly díky nim prožít tento den s úsměvem nejen na duši, ale i na tváři, a to je pro nás největší odměna.
Bc. Martina Majarová
MŠ Komenského

Tisk Tisk | E-mail E-mail