Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nadace EURONISA rozdělí v jarním kole přibližně 600 tisíc korun

Nadace EURONISA vyhlásila ve středu 1. března další veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu.
Podporovány budou projekty uskutečněné od 1. července 2006 v oblasti sociální a zdravotní, projekty určené na pomoc lidem se zdravotním postižením, nebo podporující sociálně slabé, ohrožené a znevýhodněné skupiny, např. seniory, osamělé matky s dětmi, týrané a zneužívané děti, sociálně slabé apod. Dále budou podpořeny projekty v oblasti kulturní a vzdělávací, v oblasti rozvoje kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou a preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti člověka. Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese: Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách www.euronisa.cz. Uzávěrka přijímání žádostí je 18. dubna 2006 do 16 hodin. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa, například občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, nadace a nadační fondy, veřejnoprávní instituce a příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem. Vyloučeny z podpory jsou politická hnutí či strany, fyzické osoby a církve či náboženské společnosti. Předběžná částka k rozdělení je 600 tisíc korun, přičemž výše jednotlivých příspěvků ve prospěch jednoho projektu nepřekročí částku 80.000 Kč.
Doporučujeme žadatelům, aby návrh projektu konzultovali před podáním žádosti s grantovou manažerkou Lydií Halamovou (tel.: 485 251 953, mobil: 732 880 092, e-mail: nadace@euronisa.cz). Pro dotazy kontaktujte Bc. Petra Dušáka – PR manažera a koordinátora projektu „Pozvedněte slabé!“

Tisk Tisk | E-mail E-mail