Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám

Vztek nic neřeší

Nevím, proč my na všechno nové reagujeme často jako býk na rudý hadr. Tak hodnotím obsah rádoby vtipné kritiky nového způsobu odbavování zákazníků na poště. Jsem o řadu let starší než pisatelka, ale rozhodně nevidím v této změně žádnou tragedii, spíš ji vítám. Když mi něco není jasné, nechám si to vysvětlit. Chci upozornit, že pracovnice rumburské pošty, která se snažila zákazníky zasvětit do nového způsobu služeb, byla výjimkou. Na všech dalších poštách nechali lidi, aby se s problémem „kudy a kam“ vypořádali sami. Asi tam nenašli nikoho, kdo by se nechal od zákazníků, za ochotu pomoci jim, urážet. Dospěla jsem k závěru, že nový systém odbavování je výhodný jak pro zákazníky, tak i pro pracovníky pošty. Dříve jsem se, se svým příslovečným „štěstím“, často postavila jako třeba třetí do fronty. Netušila jsem, že přede mnou je pracovnice MěÚ, jindy zas finančního úřadu s desítkami, i stovkami zásilek. A tak jsem často čekala až půl hodiny, zatímco lidé, kteří přišli dlouho po mně, ale postavili se do jiné fronty, byli už dávno odbaveni.
Teď vás tato smůla nepotká, protože máte v ruce své pořadí. Takže i když nějaký úřad okupuje jednu přepážku, vy přijdete na řadu spravedlivě u jiné ihned, jakmile se uvolní. Nikdo vás nemůže předběhnout, protože pracovnice může odbavit pouze číslo, které je na řadě.
Pokud máte vy nějaký problém, který se vyřizuje delší dobu, nemusíte poslouchat jak vám ostatní za zády nadávají, protože za vámi nikdo nestojí. A právě to, že přistupujete k přepážce sami, přináší vám další výhody. Máte své soukromí. Nemusí totiž každý vědět, kolik peněz máte na knížce, nebo jakou částku na účtě, jaké je vaše PIN, že platíte pokutu, posíláte balíček do věznice, ani kolik peněz si právě vybíráte a kam si je ukládáte.
Starší lidé, pokud je zákazníků hodně, hlavně ve dnech vyplácení důchodů a podpor, mají možnost využít přistavených židlí k odpočinku. Vím, že zase někdo podotkne, že židlí je málo. Pravda, víc se jich nevejde. Ale dřív nebyly žádné a ve frontách se stálo déle. Snad poznáme, kdo odpočinek potřebuje přednostně.
Konstatovala jsem, že nový systém práce přinese výhodu i pro pracovníky pošty. Když obsluhují jednoho zákazníka, probíhá to v klidné atmosféře, protože za ním nestojí houf dalších, vykřikujících, často hodně neukázněných, hrubých ba i sprostých lidí.
Na závěr chci říci, že změny si nevymyslela rumburská pošta. Jsou součástí přestavby a modernizace poštov-ního provozu. Uvědomí si vůbec někdo z nás, o kolik služeb se provoz pošty rozšířil? Tady už nestačí staré podmínky. Myslím, že žádná invektiva směrem k zaměstnancům naší pošty není fér, ale hlavně, nezastaví postup pokroku v technice služeb, ale ani jinde. Dříve jsem také psala své články na starém psacím stroji, dneska píšu na počítači a snažím se skamarádit s internetem… Žádná změna není lehká, ale čas od času se stává nutností. Vývoj se totiž nezastaví jenom proto, že my jsme na to staré zvyklí.
Ale jednu poznámku si neodpustím. Máme právo kritizovat, diskutovat, ale měli bychom mít odvahu také se pod své názory podepsat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail