Zloděj si vybíral jen lepší auta

Tištěné noviny 05/2006 | 20. 3. 2006 | Nezařazené

Finanční tíseň donutila 24letého muže z Rumburka ke krádeži dvou osobních vozidel. V době od 3. 2. do 26. 2. 2006 odcizil před nočním klubem v Jiřetíně pod Jedlovou (osada Lesná) osobní vozidlo značky Mitsubishi Lancer a před restaurací v Rumburku osobní vozidlo značky Nissan Primera. Poškozeným občanům SRN vznikla škoda ve výši 44.150,- Kč. Policejním komisařem SKPV Rumburk bylo pachateli sděleno obvinění ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/03/20/zlodej-si-vybiral-jen-lepsi-auta/