Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Drogy – nedílná součást života na Šluknovsku

Severní Čechy se již delší dobu řadí mezi dobře prosperující regiony v oblasti prodeje a užívání psychotropních látek a i na Šluknovsku lze poměrně snadno sehnat jakoukoli drogu. A drogově závislých stále přibývá.
Pomoc všem, kteří s drogou v jakékoli míře přicházejí do styku, nabízí rumburské K-centrum, jehož zřizovatelem až do konce minulého roku bylo město Rumburk. Od prvního ledna však toto zařízení provozuje občanské sdružení KCR White Light. I.
Přes změnu zřizovatele zůstávají cíle a zaměření rumburského „káčka“ stále stejné. Především je to poradenství pro lidi experimentující s drogou a drogu užívající a poradenství pro jejich rodiče, partnery a učitele. Péče o drogově závislé se nezaměřuje jen na výměnu injekčních stříkaček, poskytování desinfekcí, vod a kondomů, a to v rámci prevence přenosu infekčních onemocnění, ale i na zprostředkování odborné léčby, základního hygienického servisu (např. sprchování a praní prádla) a zajištění vitaminového a potravinového programu pro klienty centra. V závěrečné zprávě, kterou vedoucí K-centra Vít Jelínek předložil rumburským zastupitelům, se uvádí, že právě aktivní výměna injekčních stříkaček v rámci terénního programu přispěla ke snížení volně nalezeného injekčního materiálu v Rumburku na minimum.
V rumburském K-centru je také prováděno testování osob na infekční nemoci, zejména na infekční žloutenku typu A, B, C a na HIV. Této služby mohou využít nejen klienti centra, ale i ostatní osoby. Zejména po letních prázdninách zaznamenali pracovníci centra zvýšený zájem o toto testování ze strany studentů středních škol a učilišť, u dvou z nich bylo diagnostikováno onemocnění žloutenkou typu C.
Vyšší zájem o poradenství ze strany rodičů byl zaznamenán ke konci roku. Alarmující je skutečnost, že se jednalo především o rodiče žáků základních škol, kteří začali s drogou experimentovat, nebo již pravidelně užívají THC (látka obsažená např. v marihuaně). Klienty rumburského K-centra jsou nejčastěji injekční uživatelé drog, především Pervitinu. Poměrně velké procento klientů jsou uživatelé toluenu, stále roste počet experimentujících a uživatelů THC, a to i u žáků základních škol. V loňském roce bylo též zaznamenáno užívání tzv. Extáze, což byla v minulosti droga v Rumburku poměrně vzácná. Průměrný věk klientů se pohybuje mezi 26 a 27 lety.
V rámci primární protidrogové prevence pořádají pracovníci K-centra řadu přednášek na rumburských základních i středních školách a učilištích, v roce 2006 počítají s rozšířením tohoto programu i do ostatních škol na Šluknovsku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail