Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jarní soutěže základních uměleckých škol

Letošní setkání mladých hudebníků bývalého okresu Děčín proběhlo celé ve Šluknovském výběžku – soutěž ve hře na dechové nástroje se konala 23. února v ZUŠ Rumburk a soutěž v sólovém a komorním zpěvu a soutěž smyčcových souborů 28. února v ZUŠ Varnsdorf. Setkání se zúčastnili žáci čtyř uměleckých škol z Děčína, České Kamenice, Varnsdorfu a Rumburku. Ve všech třech uvedených oborech jsme vyslechli vynikající výkony. Pro jednotlivé poroty bylo velmi obtížné rozhodnout, kdo postoupí do krajských kol a bude reprezentovat svoji školu v náročné konkurenci soutěžících pře-vážně z velkých měst Ústeckého kraje. Proto nás zvlášť těší úspěch našich žá-ků – 1. místa s postupem do kraje získalo celkem 13 sólových muzikantů a 1 smyčcový soubor, což je v okresním měřítku silně nadprůměrný výsledek. Jsou to Jitka Slaninová, Jana Honců a Michaela Steklá v sólovém a komorním zpěvu, Monika Weisgerberová, Petra Bogdalová, Natálie Deňová, Kateřina Migová, Zuzana Vlasáková, Hana Vaskivská a Tomáš Vlasák ve hře na zobcovou flétnu, Michael Tomáš, Veronika Parkmanová a Jiří Krejčík ve hře na fagot a Houslový soubor ZUŠ Rumburk pod vedením M. Lošťáka.
Poděkování za náročnou přípravu patří samozřejmě i učitelům K. Brabníkové, D. Englerové, A. Schnittnerové a P. Englerovi, bez jejichž nadšení a trpělivé práce by podobné výsledky byly nemyslitelné. Je třeba ale také znovu zdůraznit, že hudba není sportovní disciplína a provozuje se především pro potěchu srdce a povznesení duše, což žádný diplom nemůže nahradit. Přesto je účast ve vyšších kolech soutěže důležitou zkušeností a každému může výrazně pomoci v jeho dalším osobním (a nejen muzikantském) rozvoji.

Tisk Tisk | E-mail E-mail