Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nová publikace o lidových památkách Českého Švýcarska je na světě

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vydala novou populárně-naučnou obrazovou publikaci „Lidové památky Českého Švýcarska“, která představuje unikátní kulturní dědictví regionu České Švýcarsko. Autorkou textu je Natalie Belisová, autory fotografií Zdeněk Patzelt a Václav Sojka ze Správy Národního parku České Švýcarsko.
Představovaná kniha, jejíž realizace byla podpořena z fondů Evropské unie, popisuje v šesti kapitolách místní lidové stavitelství, jmenovitě podstávkové domy, hospodářské a technické stavby, umění kameníků, sakrální památky a současný stav péče o tyto památky. „Publikace si klade za cíl upozornit na jedinečný architektonický fenomén podstávkových domů, přiblížit jejich historii i význam pro současnost, a především podnítit snahy o jejich citlivé rekonstrukce a ochranu,“ vysvětluje Marek Mráz, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Poutavým textem prolíná citlivé vyjádření osobního vztahu autorky k regionu a řada barevných fotografií zachycující panoramatické pohledy na architekturu v krajině. Ty doplňují detailní záběry unikátních památek a nabízejí tak čtenáři výjimečný estetický zážitek. Kniha je přístupná i německým čtenářům, protože obsahuje i německé resumé a německé popisky.
České Švýcarsko o.p.s počátkem roku 2006 vydala také v knižní podobě zpracovanou pasportizaci podstávkových domů v devíti obcích ležících na hranicích Národního parku České Švýcarsko (Doubice, Krásná Lípa, Chřibská, Jetřichovice, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Hřensko, Růžová, Janov), která obsahuje přes 1500 objektů a kromě popisu objektů zahrnuje i jejich fotodokumentaci. Publikace katalogovou formou představuje veškeré zdokumentované objekty a přináší svědectví o tom, v jakém stavu se nacházejí podstávkové domy na území národní parku. Součástí každého svazku je i CD-ROM, který obsahuje kompletní shromážděnou dokumentaci.
Publikace není volně prodejná, k nahlédnutí je v Informačním středisku Národního parku České Švýcarsko na náměstí v Krásné Lípě. V květnu letošního roku bude navíc kompletní pasportizace zpřístupněna formou databáze na internetových stránkách www.ceskesvycarsko.cz. Zveřejnění shromážděných dat přinese zlepšení informovanosti o stavu podstávkových domů a umožní jejich lepší ochranu a citlivější využití.

Tisk Tisk | E-mail E-mail