Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk je dobrým hospodářem

Rok 2005 ukončilo Město Rumburk s pozitivním výsledkem hospodaření oproti nastavenému rozpočtu, a to o 9.329 tisíc korun. Zároveň se snížila i dluhová služba města ze šesti na čtyři procenta, i když celkově povolená hodnota dluhové služby je až 30 %.
Ekonomické výsledky dosažené v roce 2005 patří k jedněm z nejlepších v novodobé historii města a vytvářejí předpoklad pro realizaci připravovaných velkých investičních akcí a pro další dynamický rozvoj města,“ hovoří se ve zprávě, kterou předložil místostarosta města Darek Šváb zastupitelům na jejich posledním zasedání.
Pozitivní výsledek hospodaření města je podle Darka Švába způsoben nejen vyššími příjmy oproti předpokladu, ale i nižším čerpáním běžných výdajů z důvodu efektivnějšího nakládání s finančními prostředky.
Přes značný objem investic město nemuselo použít revolvingový úvěr, jehož maximální limit činí 25 milionů korun.
Největší investiční akcí minulého roku je bezesporu rekonstrukce Domu kultury Rumburk, která si vyžádala skoro 16 milionů korun. Téměř šest a půl milionu korun investoval Rumburk do rekonstrukcí mateřských školek a 4.586 tisíc korun do rekonstrukcí základních škol. Souhrnná částka 8.289 tisíc korun byla proinvestována v položce „Silnice“. Zde jsou však zahrnuty nejen rekonstrukce, úpravy a rozšíření místních komunikací v částce 4.627 tisíc korun a rekonstrukce, rozšíření a úpravy chodníků za 2.636 tisíc korun, ale i projektové dokumentace na rekonstrukce pěší zóny a středu města, na výstavbu parkoviště V Podhájí, lávky v Příkré ulici a na další akce, které budou realizovány v tomto roce.
Do programu rozvoje bydlení a bytového hospodářství město investovalo v minulém roce částku 5.508 tisíc korun. Více jak šest milionů korun si vyžádal nákup nového hasičského vozu, z toho 4.521 tisíc korun poskytlo město ze svého rozpočtu, dva miliony korun činila dotace ze státního rozpočtu. Celkový objem investic činil v minulém roce více jak 78 milionů korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail