Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk pomohl Lužické nemocnici další nemalou finanční injekcí

Rumburské zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání finanční dotaci ve výši 5,5 milionu korun pro společnost 1. Zdravotní Rumburk, a. s., která provozuje Lužickou nemocnici. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup nové zdravotnické techniky, například nových EKG, monitorů životních funkcí včetně monitorovací centrály, elektrokoagulační jednotky pro břišní chirurgii a diagnostického ultrazvuku. Z dotace by měla být hrazena i první etapa generální opravy gastroskopického pracoviště a jeho dovybavení novými přístroji pro gastroskopii a kolonoskopii.
Již v minulém roce poskytlo město Rumburk společnosti 1. Zdravotní Rumburk, a.s. dotaci na nákup zdravotnického zařízení ve výši šesti milionů korun. Vedení nemocnice přiznává, že velká část zdravotnické techniky je zastaralá a že investice do nákupu nového zařízení je nezbytně nutná pro zachování a zkvalitnění chodu všech provozů nemocnice.
Součástí tohoto plánu je i nákup nových rentgenových pracovišť. První z nich by měla společnost 1. Zdravotní Rumburk, a.s. pořídit ze svých zdrojů již v tomto roce. Velké změny by se měly v budoucnu týkat i operačních sálů, kam by měly přibýt nové operační stoly, světla, anesteziologické přístroje a centrální sterilizátory. Jednotky intenzivní péče by měly být obohaceny o novou techniku, moni-tory životních funkcí, injekční dávkovače, infuzní pumpy, defibrilátory, odsávačky a další zařízení, která jsou nutná pro chod těchto pracovišť a pro zajištění kvalitní a odborné péče o pacienta.
Modernizace zdravotnické techniky je jednou z řady změn, které mají vést ke zkvalitnění péče o pacienta. Vedení společnosti připravuje rozsáhlou rekonstrukci budov a areálu Lužické nemocnice, jejímž cílem je vybudovat v Rumburku moderní zdravotnické lůžkové zařízení s poskytovanou odbornou lékařskou i sesterskou péčí na nejvyšší úrovni.

Tisk Tisk | E-mail E-mail