Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská podpora Života s podporou

Půjčku ve výši 567 tisíc korun poskytlo rumburské zastupitelstvo občanskému sdružení Agentura Pondělí na realizaci projektu Život s podporou.
Na tento projekt získala Agentura Pondělí o.s. grant ve výši 94 tisíc Eur od Evropského společenství prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. 20 % slíbené částky, tedy téměř 19 tisíc Eur, však sdružení dostane až po dokončení projektu a po jeho závěrečném vyúčtování, tedy až ve druhé polovině září tohoto roku. S ohledem na neziskový statut Agentury Pondělí a vzhledem k jejímu dlouhodobému financování nemá toto sdružení možnost vytvářet rezervy na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků, a proto se Agentura Pondělí obrátila se žádostí o pomoc na Město Rumburk.
Díky pochopení a vstřícnosti rumburských zastupitelů tak bude moci sdružení svůj projekt bez problémů realizovat.
Projekt Život s podporou je realizován od května minulého roku, a to v bývalé budově domova důchodců na ulici II. polské armády v Rumburku, kde byl zřízen prostor pro 40 osob se zdravotním postižením. Klienti zde pod dohledem čtyř sociálních asistentů a dalších specialistů absolvují v nově zřízených terapeutických dílnách a cvičné kuchyni trénink k rozvoji sociálních a pracovních dovedností. Do budoucna plánuje Agentura Pondělí v rámci projektu Život s podporou vybudování chráněné dílny a chráněného bydlení, ale i jiné projekty v oblasti sociálních služeb, o které je v regionu velký zájem.
Kromě toho zde bude v příštím roce zřízen i stacionář „Josífek“ pro předškolní děti s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením, které pro svůj zdravotní stav nemohou navštěvovat běžné předškolní či školní zařízení.
Cílem projektu Život s podporou je pomáhat lidem s postižením žít smysluplný život nezávisle na svém věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail