Třetí ročník soutěže o počítač pro školu byl vyhlášen

Tištěné noviny 07/2006 | 10. 4. 2006 | Nezařazené

Po dvou úspěšných ročnících soutěže „Na počítači o počítač“ se České Švýcarsko o. p. s. a Správa Národního parku České Švýcarsko rozhodli v roce 2006 tuto akci zopakovat a vyhlašují již 3. ročník. Tentokrát s tématem „Praktická ochrana přírody aneb Jak chráníme přírodu u nás“. Díky sponzorskému daru firmy UPTIME s.r.o. z Rumburku získá i letos vítězná škola výkonný počítač, který bude moci využít k výuce. Soutěž je určena týmům žáků ze základních škol, případně zájmovým útvarům při DDM apod., a to v Ústeckém a Libereckém kraji. Jak z názvu tématu vyplývá, úkolem je poutavou formou zpracovat v programu Power Point prezentaci, která představí, jak se škola zapojuje do konkrétní praktické ochrany přírody. Uzávěrka soutěže je 30. září 2005. Do tohoto termínu se mohou práce umístěné na CD – ROM s názvem školy zasílat na adresu obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.
Předmětem hodnocení práce nebude pouze obsah a rozsah práce, ale i nápaditost a celkový dojem z prezentace. Kromě již zmíněného počítače jsou pro vítěze připraveny zajímavé publikace z Českého Švýcarska a další ceny. Nejlepší práce budou prezentovány v říjnu během slavnostního vyhlášení vítězů v kulturním domě v Krásné Lípě. Bližší informace získáte na tel. číslech: 412 383 246, 608 405 055, e-mail: kristina.petrackova@ceskesvycarsko.cz ,www.ceskesvycarsko.cz , České Švýcarsko o. p. s., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa.
Práce se vracejí na vyžádání a mohou být se svolením autora využity vyhlašovateli k dalším účelům.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/04/10/treti-rocnik-souteze-o-pocitac-pro-skolu-byl-vyhlasen/