Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Rumburku bude probíhat statistické šetření ČSÚ

Ž I V O T N Í   P O D M Í N K Y  2 0 0 6
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie přešel od roku 2003 Český statistický úřad z ročního na čtvrtletní zjišťování o výjezdovém a domácím cestovním ruchu ČR. ČSÚ si proto vytipoval několik stovek domácností v republice a v každé z nich jednoho člena, kterého se každý měsíc bude dotazovat na jeho cesty služební i rekreační uskutečněné ve sledovaném měsíci. V Rumburku bude toto statistické šetření s názvem Životní podmínky 2006 probíhat v šesti měsících – duben, květen, červen, říjen, listopad a prosinec.
Účast občanů na zjišťování je dobrovolná. Přesto ČSÚ žádá občany o vstřícnost a spolupráci. Tazatelé jsou zaměstnanci ČSÚ a musí se v domácnosti prokázat platným průkazem Českého statistického úřadu. Získané údaje budou sloužit výhradně pro statistické účely a dotazovaní občané se podle ČSÚ nemusejí v žádném případě obávat zneužití osobních dat. Důvěrnost a ochranu sdělených dat je stejně jako v případě domácností povinen Český statistický úřad garantovat ve smyslu Zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě.

Tisk Tisk | E-mail E-mail