Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Velká voda postihla i Šluknovsko

Tání velkého množství sněhu a vydatné dešťové srážky zvýšily hladiny vodních toků v celé České republice. Na mnoha místech vyhlásily povodňové orgány zvýšené stupně povodňové aktivity. Problémy způsobuje i voda z tajícího sněhu, která stéká z polí a zaplavuje objekty.
Těmto problémům se nevyhnul ani Šluknovský výběžek. Již od pondělí 27. března zasahovali dobrovolní a profesionální hasiči proti velké vodě snad ve všech obcích a městech Šluknovska. Jednotky nejčastěji čerpaly vodu ze zatopených sklepů rodinných domů a dalších objektů. Hasiči čistili koryta potoků a odstraňovali překážky, které způsobovaly rozlévání vody. Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen na řece Mandavě a jejích přítocích u Varnsdorfu. Překážky z potoků byly odstraňovány například v Mikulášovicích na Děčínsku, protipovodňové hráze stavěli dobrovolní hasiči v Dolní Poustevně. Zátarasy z pytlů s pískem stavěli dobrovolní a profesionální hasiči u rozvodněného potoka ve Šluknově, kde byla zatopena restaurace Rybárna. V pondělí se také rozlil šluknovský rybník Zezulák a zatopil přilehlé zahrady a sklepy domů. Šluknovští hasiči pomocí zátarasů z pytlů naplněných pískem bránili vodě v nekontrolovatelném pohybu. Starosti jim přidělal i rozvoděný Rožanský a Stříbrný potok v Rožanech, na jejichž soutoku ohrožovala rozlévající se voda dva rodinné domy. Hasiči zde vybudovali zátarasy z padesáti pytlů písku a ze zatopených sklepů odčerpávali vodu. V Potoční ulici se do koryta potoka zřítila část vodou podemletého břehu a znemožnila tak volný průtok vody korytem. Voda ze samovolně vzniklé přehrady se za chvíli začala rozlévat do okolních domů. Koryto potoka museli hasiči urychleně vyčistit navzdory prudkém proudu a ledové vodě. Kromě toho stále hasiči odčerpávali ze zatopených sklepů prosakující spodní vodu nebo vodu nateklou z okolních polí. Stejné problémy mají i v jiných městech, například v Jiříkově, ve Velkém Šenově, Mikulášovicích, ale i jinde.
Jednotka SDH Rumburk čerpala vodu ze sklepa v ulici Železničářů a ještě v půl deváté večer odklízeli hasiči naplaveniny z Pražské ulice v Rumburku. Zvýšená hladina Mandavy a prudký proud podemlely břeh ve Sportovní ulici v Rumburku u zahrady rodinného domu č.p. 145. Břeh v délce přibližně dvaceti metrů se zřítil do koryta řeky a navíc hrozilo, že by mohlo docházet k dalšímu sesuvu. Pracovníci Městského úřadu v Rumburku okamžitě kontaktovali Povodí Ohře a již následující den se s jejich zástupkyní paní Šedivou sešli u zříceného břehu. Ta přislíbila, že jakmile klesne voda na únosnou mez, nejpozději však do tří týdnů, Povodí Ohře provede opravu břehu.
Nejvíce problémů způsobil v Rumburku rybník na Kolonce. Přestože se opět jeho vody přelily přes hráz, nebylo jich tentokrát tolik jako v jiných letech. „Důvodem je to, že jsme v loňském roce vypustili vodu z rybníku, snížili jeho hladinu na minimum a zvýšili tak jeho retenční schopnost. Proto se tající sníh a voda přitékající do rybníka měla kde zadržovat a do okolních zahrad a domů zdaleka nenateklo tolik vody jako v předchozích letech,“ vysvětluje starosta Rumburku Ing. Jaroslav Sykáček a zároveň dodává, že město již má připraven plán, jak situaci v této vodou ohrožené oblasti ještě více zlepšit. „U tohoto rybníčku letos provedeme úpravu tzv. požeráku, kterým odtéká voda do potrubí. Zvýšíme jeho průměr a tím i průtočnost a díky tomu se nám nebude voda v rybníku tolik zadržovat. Je to další možnost jak při velké vodě ztížit její přelévání přes hráz rybníka.
Vyloučit nebezpečí záplav v Rumburku a na Šluknovsku však podle rumburského starosty Ing. Sykáčka nelze. „Náš kraj má sice velkou výhodu, že je rozprostřen na horních tocích řek a potoků, kde hladina vody nestoupá až tak dramaticky jako v nížinách, ale přesto při souběhu nepříznivých okolností, jako je rychlé tání velkých zásob sněhu a vydatné dešťové srážky, nebezpečí lokálních záplav hrozí. Tomu se bohužel pokaždé zabránit nedá. Můžeme jen předejít větším škodám, a to zodpovědnou péčí o koryta vodních toků a o kvalitu hrází a břehů potoků a rybníků.“
V Rumburku bylo v této souvislosti již před časem ve spolupráci s Povodím Ohře ve značné míře vyčištěno koryto Mandavy a opravují se jeho hráze a mostky. Připravuje se i oprava mostu na Pražské ulici. To vše by mělo přispět k zabránění větších škod způsobených mohutnějšími záplavami.

voda_web

Jindy klidná říčka Mandava dokáže občas své sousedy pěkně potrápit. Ve Sportovní ulici v Rumburku urval prudký proud téměř dvacet metrů dlouhý kus břehu v zahradě rodinného domu. Foto: Z.D.

Tisk Tisk | E-mail E-mail