Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zpráva o bezpečnostní situaci na Rumbursku za rok 2005

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás tak jako každoročně v tuto dobu infor-moval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Rumburku za uplynulý rok, tedy za rok 2005. Ve svém dnešním příspěvku vás seznámím s několika údaji, které charakterizují stav a úroveň činnosti policie na úseku bezpečnosti osob a majetku. Pro osvěžení paměti opakuji, že služební obvod OOP Rumburk má rozlohu 77 km2 a k pobytu je zde hlášeno přes 16 tis. obyvatel, tedy 12 % obyvatel bývalého okresu Děčín. Podíl obvodu na trestné činnosti v bývalém okrese Děčín byl 14,0 %, proti roku 2004 se zvýšil o 2,2 %.
Okresní ředitelství Policie ČR v Děčíně evidovalo v roce 2005 nápad 4.391 trestných činů (4.172 – údaje v závorce jsou za rok 2004), tedy nárůst o 219 skutků, objasněno z toho bylo 2.907 trestných činů (2.664, t. j. 66,20 %), t. j. 63,85 % (+ 2,35 %).
V rámci činnosti OOP Rumburk bylo v loňském roce zjištěno či oznámeno 615 trestných činů (492), z nichž byl pachatel zjištěn u 399 případů (290), t. j. u 64,88 % (58,94 %).
Z 399 objasněných trestných činů bylo recidivisty spácháno 265 (197), dětmi 4 (3), osobami mladistvými 9 (16).
Skladba trestné činnosti byla následující (uvádím pouze některé trestné činy): odcizeno motorových vozidel 50 (36), vloupání do motorových vozidel 68 (57), odcizeno jízdních kol 5 (14), podvody 3 (6), výtržnictví 8 (4), neplnění vyživovací povinnosti 38 (38), maření výkonu úředního rozhodnutí 44 (36), úvěrové podvody 107 (8), krádeže vloupáním 82 (85), z toho vloupání do rekreačních objektů 14 (19), do bytů 1 (7), do rodinných domů 9 (10), do škol 2 (2). Vražda nebyla spáchána žádná, loupeží bylo objasněno 7 (4).
Při trestné činnosti byla pachateli způsobena škoda ve výši 26.826.000 Kč (38.818.800 Kč), policie zajistila hodnoty v částce 649.000 Kč (697.200 Kč). Vlastní činností jsme vypátrali 44 (14) hledaných osob, 27 (1) věcí a 19 (5) odcizených vozidel.
Na úseku přestupkového řízení bylo administrativně řešeno 522 věcí (460), kdy se jednalo zejména o majetkové přestupky 183 (206), řízení vozidla pod vlivem alkoholu 75 (48), v terénu bylo policisty zjištěno 863 přestupků (427), za něž byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 454.400 Kč (328.800 Kč). Dále bylo zjištěno a do komise dopravy pověřených úřadů oznámeno 115 majitelů nepojištěných vozidel.
Dopravní nehody, ke kterým došlo ve služebním obvodě, tedy na katastrálním území obcí Staré Křečany vč. Brtníků, Rumburku a Jiříkova, měly v loňském roce stagnující tendenci. Došlo k 334 (333) dopravním nehodám. Pod vlivem alkoholu došlo k 18 (29) dopravním nehodám, jako příčina nedání přednosti v jízdě byla u 42 (42) dopravních nehod, příčina nepřiměřená rychlost u 52 (50) dopravních nehod a chodci způsobili 1 (3) nehodu. K místům s nejvyšší nehodovostí i loni patřil průtah městem Rumburk od Varnsdorfu na Jiříkov a Šluknov.

mjr. Ladislav Cink 
Obvodní oddělení PČR Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail