Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Centrum dalšího profesního vzdělávání

Dlouhodobé monitorování potřeb trhu práce vedlo Střední školu technickou Varnsdorf k přesvědčení, že se v regionu začíná projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti CAD/CAM technologií. Škola spolupracuje při řešení tohoto problému jak s Úřadem práce Rumburk, Okresní hos-podářskou komorou, Občanským sdružením CECHU KOVO ČR, tak i s firmami, které každoročně projevují zájem o absolventy SŠT ze tříletých učebních a čtyřletých studijních, zejména strojírenských oborů (TOS Varnsdorf, Benteler Rumburk, Madet Varnsdorf, Plaston Šluknov, JST Jiříkov).
Pro zajištění kvalifikované pracovní síly musí ovšem existovat školitelé, kteří díky své odbornosti, znalostem a zkušenostem dokáží připravit výše zmíněné budoucí pracovníky. Kvalifikovanost školitelů by měla být zajišťována v Centru dalšího profesního vzdělávání, které začíná vznikat ve Střední škole technické Varnsdorf. Na vznik vzdělávacího centra byl v roce 2005 podán projekt v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Cílem projektu je vybudování školícího a vzdělávacího střediska, které by umožňovalo kvalitním a důstojným způsobem poskytovat další vzdělávání pedagogickým pracovníkům, lektorům a školitelům. Reálným cílem je vytvoření nového střediska pro výuku a aplikování speciálního software a získaných zkušeností v moderních technologiích do praxe. Primárně projekt řeší potřebu zvyšovat úroveň předávaných znalostí v oblasti, nejen odborných technických oborů, a plně tak apeluje na potřeby vzdělávacích zařízení v oblasti odborné přípravy kvalifikovaných pedagogů.
Realizace schváleného projektu, jehož celkové náklady dosahují téměř 1,2 milionu korun, byla zahájena 19. ledna 2006 sestavením projektové týmu, v němž jsou zastoupeni kromě vedoucího a jeho asistenta i ekonom, technický pracovník, čtyři pedagogičtí specialisté a odborní konzultanti firmy TOS Varnsdorf a.s. a Benteler Automotive, s.r.o. V současné době se tým zabývá přípravou vzdělávacích kurzů, zejména výběrem vhodného prostoru a jeho vybavením potřebnou výpočetní technikou a odborným softwarem. Při naplňování jednotlivých cílů schváleného projektu bude SŠT Varnsdorf využívat nově vybudovanou strojní dílnu, která je vybavena moderními CNC obráběcími stroji. Vybudování této dílny škole umožnil projekt SROP, na jehož realizaci se finančně podílela Evropská unie (80 %), rozpočet Ústeckého kraje (12 %) a státní rozpočet (8 %). Celkové náklady na vybudování moderní dílny pro obrábění dosáhly téměř 24 miliónů korun.

Ing. Jiří Bajan
SŠT Varnsdorf

Tisk Tisk | E-mail E-mail