Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rabín Sidón odhalil pomník Pochodu smrti

Krásná Lípa • Za účasti pamětníků a významných osobností veřejného života ČR i SRN odhalil vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidón spolu se starostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem památník obětem Pochodu smrti z přelomu dubna a května 1945 v Kyjovském údolí u Krásné Lípy.
Pochod smrti vedl z koncentračního tábora Schwarzheide u Drážďan do Terezína, na jeho počátku 18. dubna 1945 stálo 300 vězňů, ale 8. května 1945 se osvobození v Terezíně dočkala jen necelá polovina. V Kyjovském údolí, kam zubožený průvod dorazil 23. dubna 1945 odpoledne, bylo strážemi SS zavražděno osm účastníků pochodu, kteří už neměli sil pokračovat.
V úvodním proslovu, který za nemocného předsedu sdružení bývalých vězňů koncentračního tábora Schwarzheide Richarda Svobodu přednesl další z účastníků pochodu Dr. Jiří Franěk, bylo několikrát zdůrazněno varování před zlehčováním nebo dokonce popíráním holocaustu, a tak uprostřed nádherné přírodní scenérie Národního parku České Švýcarsko zaznělo důrazné memento a poselství mladším generacím: „Postavme se zlu v jeho počátku a nedopusťme aby jako zhoubný nádor v těle postupně zahubilo vše okolo sebe!“
Po dalších českých i německých proslovech a vystoupení krásnolipského pěveckého souboru Lipka se za všechny oběti pochodu pomodlil rabín Sidón a následovalo pozvání na radnici do Krásné Lípy. Zde pamětníkům pochodu vyslovil uznání starosta města, všem předal květiny a jako poděkování také knihy o lidových památkách Českého Švýcarska.
Celé, velmi emotivní nedělní odpoledne připravila radnice v Krásné Lípě spolu se Sdružením bývalých vězňů koncentračního tábora Schwarzheide, Židovskou obcí ČR, Správou Národního parku České Švýcarsko a kamenickou dílnou pana Zorničky z Rumburku. „Původní dřevěný pomníček postavený Klubem českých turistů zničili před šesti lety neznámí vandalové a tak jsme cítili, že je naší morální povinností přispět ke vzniku nového důstojného památníku obětem tohoto brutálního pochodu smrti,“ uvádí Jan Kolář, tajemník MěÚ v Krásné Lípě a hlavní organizátor celé události.

pamatnik_web

Ti, kteří přežili strastiplný pochod smrti z německého koncentračního tábora Schwarzheide u Drážďan do Terezína, si v neděli 23. dubna v Kyjovském údolí připomněli brutalitu fašismu a vzpomněli na své přátele, jejichž životní pouť byla v Kyjově násilně ukončena. Foto: jf

Tisk Tisk | E-mail E-mail