Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Den Evropy jsme oslavili na kolech u sousedů v Sasku

Jak je to možné? Naše děti z „Tyršovky“ ze 7. tříd a děti z partnerské školy z Mittelschule v Seifhennersdorfu pracují společně na místním projektu. A o co se jedná? Naši sousedé chtějí přiblížit své městečko nejen nám, ale i jiným cizím návštěvníkům. Proto se připravuje vyznačení turistické stezky s názvem „Ahoj“ kolem celého Seifhennersdorfu. U všech zajímavostí a pamětihodností budou dvojjazyčné texty a speciální značky, které děti společně navrhovaly. Pokud vše vyjde podle plánu, měla by se tato stezka slavnostně otevřít 7. 10. tohoto roku. Tuto trasu jsme společně projeli na kolech při Dnu Evropy 5. května a vše si prohlédli. I našim místním doporučujeme navštívit nejen lesní koupaliště, již poměrně známé, ale i farmu, kde chovají lamy, Karáskovo muzeum či muzeum panenek, ale také mlýn nazývaný „Ölmühle“, protože se v něm nemlela mouka, ale lisoval olej. Láká i procházka pěší zónou, městská radnice a kostel s největšími varhanami v Sasku. Ty zdatnější jistě zaujme již zmiňované koupaliště nebo zotavovna Querxenland, kde se konají každoročně 1. května poutě s loupežníkem Karáskem a která umožňuje rekreační i výukové pobyty škol i rodin v krásném prostře-dí s možností využít hřišť, průlezek, počítačů, kuželek, sauny atd. Nejvyšším bodem, kde jsme i my naši společnou akci zakončili, je „Windmühle“. I toto je nádherné moderní místo využívané pro rekreaci, kulturu a vzdělání. Odtud vzešel podnět tuto stezku vytýčit, označit a zakreslit do mapy Seifhennersdorfu. My jsme zde strávili velmi krásný den – pracovali, měřili trasu, kreslili návrhy. „Rumburákům“ a nejen jim navrhujeme vzít kolo a udělat něco pro své tělo i mysl.

Tisk Tisk | E-mail E-mail