Sušená sušenka vstupuje již do druhé pětiletky

Tištěné noviny 10/2006 | 29. 5. 2006 | Nezařazené

Současní tvůrci školního časopisu Sušená sušenka se sešli v pátek 28. dubna u starosty města Rumburka Ing. Jaroslava Sykáčka. „Dnes je to přesně pět let od založení školních novin Sušená sušenka,“ potvrdila zakladatelka Sušené sušenky Káťa Bláhová, kterou na nápad založit školní časopis před pěti lety přivedl televizní seriál. Od té doby prošlo redakční radou přes 20 malých novinářů pod vedením paní učitelky Táni Vítové, která už nyní přemýšlí, kdo ze současné sedmé třídy rumburské Základní školy U Nemocnice bude již v zaběhlé tradici školních novin pokračovat. „Šéfredaktora noviny nemají, každý dělá jen to, v čem vyniká a co ho baví. Všichni jsou ale moc šikovní,“ prozradila nám paní učitelka.
Při přátelském posezení se starostou Ing. Sykáčkem se nehovořilo jen o Sušence. Probírala se také témata týkající se města, padlo i několik zajímavých dotazů. Zejména byla řeč o dětském domově v Rumburku a o tom, kam má nyní Sušená sušenka směřovat své aktivity. Bylo totiž zvykem, že každý rok nakoupili redaktoři Sušené sušenky z výtěžku z prodeje svých novin dárky a dobroty pro děti z Dětského domova v Rumburku a psí granule pejskům ze záchytných kotců. Po zrušení dětského domova hledá Sušenka místo, kam svou pomoc směřovat. „Město se pokoušelo pro zachování dětského domova udělat maximum. Přestože byl domov zrušen, způsobů jak pomoci najdeme v našem městě stále dost,“ řekl starosta Rumburku Ing. Sykáček. „Obrátit se můžete na farní charitu a zapojit se do programu pro sociálně potřebné, jehož smyslem je získat prostředky na zájmovou činnost dětí ze sociálně slabších rodin. Další vítanou aktivitou by byla pomoc Agentuře Pondělí, jejímž prostřednictvím mají zdravotně postižení spoluobčané šanci najít zaměstnání,“ upřesnil Ing. Sykáček a neopomněl také zmínit úklidové práce, které ve městě po dlouhé zimě probíhají a do nichž by se mohli žáci základní školy zapojit. A aby nebyla oslava narozenin o nic ochuzená, pohodovou atmosféru celého posezení na závěr doplnilo malé občerstvení v podobě dortů.
Nezbývá víc než Sušené sušence popřát do další pětiletky stejně zapálené nástupce stávající redakční rady a mnoho úspěšné pomoci tam, kde je potřeba.

susenka_web

Tvůrci Sušené Sušenky oslavili páté narozeniny svého časopisu společně se starostou města Ing. Jaroslavem Sykáčkem. Foto: ene

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/05/29/susena-susenka-vstupuje-jiz-do-druhe-petiletky/