Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Téměř 59 milionů korun vyplatil loni Rumburk na sociálních dávkách

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Rumburku vyplatil v roce 2005 na sociálních dávkách téměř 59 milionů korun, a to na základě 6077 rozhodnutí. Z toho největší částku 29 milionů korun získalo 1568 žadatelů z řad nezaměstnaných a bezdětných párů. Dalších 20 milionů korun vyplatil úřad 745 rodinám s nezaopatřenými dětmi.
Dotaci získalo i 91 osob pečujících o osobu blízkou, a to v celkové částce 3,2 milionu korun. O dávky sociální péče pro osoby trvale používající ortopedické pomůcky a o příspěvek na provoz telefonní stanice požádalo 301 žadatelů, kterým bylo vyplaceno celkem 596 tisíc korun. 30 tisíc korun získalo pět žadatelů o příspěvek na individuální dopravu.
Pro posouzení oprávněnosti nároku na dávky sociální péče provedli pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví celkem 867 šetření v domácnostech žadatelů.
Na úseku péče o zdravotně postižené občany bylo vydáno celkem 878 správních rozhodnutí, na jejichž základě byla vyplacena celková částka 4662739 korun. V rámci této péče požádalo o mimořádné výhody pro osoby těžce zdravotně postižené 228 osob, vyhověno bylo zatím 173 občanům. Žádosti se týkaly většinou nákupu zvláštních pomůcek. Ve třinácti případech bylo požádáno o příspěvek na ná-kup motorového vozidla, ale vyhověno bylo jen deseti žadatelům, kterým byla proplacena celková částka 725 tisíc korun. O příspěvek na úpravu bytu požádaly čtyři osoby, ale jen jedna splňovala podmínky pro udělení dotace, a to ve výši 55700 Kč. 387 osob požadovalo příspěvek na provoz motorového vozidla a 318 žádalo o příspěvek na benzín. Celkově byla těmto žadatelům vyplacena částka 2 345 000 korun.
Dalších 1,6 milionu korun bylo vyplaceno 25 osobám na nákup kompenzačních pomůcek. Ve čtyřech případech se jednalo o pomůcky pro zrakově postižené, ve třech pro sluchově postižené a 18 pomůcek bylo určeno pro tělesně postižené.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vydal v minulém roce 279 rozhodnutí týkajících se příspěvku na nezaopatřené děti. V 98 případech bylo těmto žádostem vyhověno, osm žádostí bylo zamítnuto. V 76 případech museli úředníci rozhodnout o odejmutí tohoto příspěvku a v 85 případech musela být výše příspěvku změněna v závislosti na příjmech rodičů. Celkově však bylo vyplaceno na výživu nezaopatřených dětí 742 tisíc korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail