Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ústecký kraj se o stav svých silnic ve Šluknovském výběžku nestará

Letošní dlouhá a náročná zima se výrazně podepsala na stavu komunikací ve Šluknovském výběžku. Výmolům se bohužel nevyhnuly ani silnice II. a III. třídy procházející Rumburkem. Nejen řidiči napjatě očekávali, že s odchodem zimy se vlastník těchto komunikací (Ústecký kraj) urychleně postará o jejich opravu. Ale den za dnem přichází stále větší zklamání. Ke konci května je řada silnic jen ztěžka sjízdných, řidiči se musí vyhýbat výmolům, výtlukům a vyfrézovaným dírám, které jsou místy hluboké až třicet centimetrů a s jejichž opravou si Ústecký kraj dává načas.
Trpělivost s tímto stavem již došla místostarostovi Rumburku a krajskému zastupiteli Darkovi Švábovi, který podal podnět Městskému úřadu Rumburk, odboru komunálních věcí, jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu obce s rozšířenou působností, k odstranění zdroje ohrožení bezpečnosti silničního provozu způsobených havarijním stavem po uplynulém zimním období.
Městský úřad na to reagoval tím, že Ústeckému kraji podal výzvu k odstranění tohoto stavu v termínu nejpozději do 15. června tohoto roku. V případě, že Ústecký kraj tak neučiní v tomto termínu, hrozí uzavírka těchto komunikací.
V Rumburku se jedná o komunikace Krásnolipská, Šluknovská, Jiříkovská, Komenského a Vojtěcha Kováře. „Uvědomuji si, že použití takovýchto nástrojů vůči Ústeckému kraji, jako vlastníku příslušných komunikací, je krajní, ale bohužel se nám běžnou komunikací nepodařilo dosáhnout opravení silnic v našem městě. Krajský radní pro dopravu JUDr. Franc, který sám bydlí v Děčíně, již více jak pětkrát návštěvu a řešení stavu silnic ve Šluknovském výběžku přislíbil, ale vždy se následně nedostavil. To svědčí o zájmu a přístupu vedení kraje při řešení svízelné situace silnic ve Šluknovském výběžku. Je smutné, že se města a obce musí svých práv domáhat na kraji takovýmito krajními způsoby, ale pokud se přístup vedení kraje k řešení našich problémů nezmění, budeme nuceni v nich pokračovat, dokud nedosáhneme alespoň civilizovaného stavu silnic v našem regionu,“ dodává místostarosta Darek Šváb.

Tisk Tisk | E-mail E-mail