Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na Gymnáziu Rumburk se bude již od září vyučovat novými moderními metodami

Již ne tupé biflování velkého množství nezáživných dat a informací, ale rozšiřování schopností studentů získané informace samostatně a aktivně rozvíjet a používat. To je cílem školního vzdělávacího programu, vytvořeného pedagogy rumburského gymnázia.
Škola se před dvěma roky přihlásila jako jedna z prvních do projektu Pilot G, v jehož rámci si sama vytvořila svůj vlastní a „na míru šitý“ Školní vzdělávací program. Škola, která se jím řídí, již nemusí být svazována mnohdy zkostnatělými učebními osnovami diktovanými ministerskými úředníky z Prahy, ale může přizpůsobit svou výuku a její rozsah svým potřebám a možnostem, a také poptávce ze strany studentů.
Ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, Csc. je přesvědčen, že zavedení ŠVP do škol přispěje ke zkvalitňování výuky na všech stupních českého vzdělávacího systému. „Naším vzorem je školství ve skandinávských zemích,“ vysvětluje Dr. Jeřábek. „V žebříčcích vzdělanosti v rámci EU jsou studenti z Norska a Finska vždy na nejvyšších příčkách, ale není to tím, že by byli inteligentnější než naši mladí lidé, ale je to v kvalitnějším vzdělávacím systému, než je ten náš,“ dodává. Podle Dr. Jeřábka klade severský systém výuky důraz na minimálním biflování předložených dat, ale naopak na aktivním vyhledávání informací a na schopnosti studentů umět získané vědomosti použít. V praxi to znamená, že norský učitel seznámí studenty se základními informacemi nové látky a studenti je sami dále rozvíjejí a doplňují pomocí nových výpočetních technologií, slovníků, ale i laboratorních pokusů a podobně. U nás je systém opačný. Učitel seznámí studenty s novou látkou, poskytne o ní široký rozsah informací a jediné, co student musí, je zapamatovat si je.
Tento nový systém výuky klade vysoké nároky na samostatné myšlení a práci dnešních studentů a na jejich aktivní zapojení do výuky, ale je velice náročný i k učitelům. Nutí je k dalšímu sebevzdělávání a sebezdokonalování, nedovolí jim ustrnout. Mohlo by se stát, a mnohdy se to již dnes stává, že učitele, který toto nepochopí, brzy jeho žáci ve znalostech předstihnou,“ vysvětluje Dr. Jaroslav Jeřábek.
Gymnázium Rumburk připravovalo pod dohledem VÚP Praha svůj Školní vzdělávací program s názvem „Na cestě“ dva roky. Ve čtvrtek 8. června ukončilo první etapu této pilotáže, a to za přítomnosti ředitele VÚP Dr. Jaroslava Jeřábka a garanta školy v rámci projektu Mgr. Lucie Hučínové. Pracovně společenského setkání se kromě toho zúčastnili i členové učitelského sboru gymnázia, školské rady, České školní inspekce a občanského sdružení SRPŠ při Gymnáziu Rumburk. Zřizovatele, tedy Ústecký kraj, zastupovali Mgr. Poupalová a Dr. Kobliha.
Podle nového ŠVP „Na cestě“ se začne na rumburském gymnáziu vyučovat již od 1. září 2006, kdy bude zahájena druhá etapa Pilotu G. Ta bude trvat dva roky a po tu dobu bude probíhat samotné ověřování výuky a dolaďování chyb a nedokonalostí. Výuka se však bude týkat jen prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia.
Nově vytvořený vzdělávací program neznamená odstranění výuky původní. „Musíme si uvědomit, že ŠVP není revoluce, ale evoluce,“ shodují se učitelé rumburského gymnázia a dodávají, že by nebylo vhodné odstřihnout se od vyzkoušených, fungujících a kvalitních metod za každou cenu. „Moudré je doplnit je a skloubit navzájem a pak dále rozvíjet. Jen tak lze zajistit kvalitní a efektivní vzdělávání na naší škole,“ dodávají.
Podle vlastních školních vzdělávacích plánů by se na základě zkušeností Gymnázia Rumburk a dalších patnácti pilotních gymnázií mělo začít vyučovat i na dalších středních školách tohoto typu po celé republice již od roku 2010.

Co přinese nová metoda výuky?

  • změní se přístup studentů i učitelů ke škole
  • zlepší se orientace žáků ve světě
  • žáci nebudou zatěžováni zbytečně velkým množstvím informací
  • metoda povede ke sebevzdělávání a samostatnosti studentů
  • metoda bude motivovat učitele k dalšímu profesnímu růstu

Co je nutné pochopit?

  • základním předpokladem pro proměnu školy je změna vztahů na všech úrovních
  • učivo není cílem, ale prostředkem k dalšímu rozvoji
  • žáci i učitelé potřebují k práci dobré a přátelské prostředí a vnitřní motivaci
  • nejen učitelé, ale i žáci spolurozhodují, ovlivňují klima a celé dění školy
  • nejlepším učebním materiálem je svět kolem nás, tedy i žák sám o sobě
gymn_web
Tisk Tisk | E-mail E-mail