Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Filipovské varhanní podvečery již počtvrté

Čtvrtý ročník Filipovských varhanních podvečerů zahájí v sobotu 15. července koncertem v Bazilice Panny Marie ve Filipově regenschori chrámu Panny Marie v Hradci Králové Václav Uhlíř. Profesor Uhlíř po několik let zastává funkci diecézního organologa při královéhradeckém biskupství. Věnuje se pedagogické práci na pardubické kon-zervatoři a hradecké univerzitě. Je spoluautorem nedávno vydané publikace Historické varhany v Čechách. S jeho četnými nahrávkami českých historických varhan se posluchači mohou setkávat na vlnách Českého rozhlasu.
Václav Uhlíř přizval ke spolupráci Jiřího Houdka, vynikajícího sólového interpreta, profesora konzervatoře v Par-dubicích, zároveň působícího jako prv-ní trumpetista Filharmonie Hradec Králové. Jako sólista v letech 1997 – 1998 vystoupil na koncertech v USA. V poslední době často koncertuje se svým synem Jiřím – laureátem mezinárodní rozhlasové soutěže „Concertino Praga“, se kterým uvádějí skladby pro dvě trubky, varhany a orchestr.
V programu červencového koncertu zazní díla Händela, Bacha, Mozarta a Vejvanovského s hudebním exkursem do doby dnešní v podobě uvedení skladby Jiřího Strejce, skladatele a emeritního regenschoriho královéhradecké katedrály sv. Ducha.
Ve druhém koncertu, který se bude konat v sobotu 19. srpna 2006, se představí poprvé v rámci cyklu varhanních podvečerů žena – varhanice Zuzana Němečková, absolventka pražské konzervatoře a AMU. Jako třetí host byla ke spolupráci přizvána Markéta Bechyňová Halířová, která svým svěžím sopránem doprovodila již repertoár předloňského ročníku oblíbených letních hudebních podvečerů. Pro druhý podvečer si interpreti zvolili díla Scarlattiho, Cacciniho, Vinciho, Marcella, Bacha, Mozarta, Piazzolly, Kuchaře a Händela.
Programy 1. i 2. varhanního podvečeru byly vybrány zkušenými umělci i s ohledem na tituly předchozích ročníků a posluchači se nemusejí obávat, že díla stejných autorů se budou opakovat. Dům kultury věří, že se letošní hudební setkání v bazilice stanou opět milým důvodem pro návštěvu krásného poutního místa. Koncerty začínají tradičně v 18.00 hodin.

Tisk Tisk | E-mail E-mail