Nezávislá kontrola potvrdila vysokou kvalitu služeb Občanské poradny Rumburk

Tištěné noviny 13/2006 | 19. 7. 2006 | Nezařazené

Na přelomu roku proběhly ve všech občanských poradnách v celé republice, sdružených v Asociaci občanských poraden (AOP), kontroly kvality služeb. Kontrole, která znamenala nejen kritický nezávislý pohled na kvalitu poskytovaného poradenství zvenčí, ale také byla inspirací a nabídkou nových námětů pro zdokonalení služeb do budoucna, se podrobila i Občanská poradna při Farní charitě Rumburk. Na základě těchto kontrol byla rumburská občanská poradna zařazena do kategorie A, tedy mezi poradny poskytující kvalitní služby občanského poradenství.
Občanské poradny poskytují rady a případnou pomoc ve čtrnácti oblastech a jejich práce spočívá v poskytování bezplatných, diskrétních, nezávislých a nestranných informací a rad, případně jiné pomoci. Rumburskou občanskou poradnu naleznete v Rumburku, v ul. Sukova 1055.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/07/19/nezavisla-kontrola-potvrdila-vysokou-kvalitu-sluzeb-obcanske-poradny-rumburk/