Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám

Vážená redakce, velice rád čtu člán-ky ve Vašich novinách podepsané „Marcus Tulius“. V RN č. 6/2006 z 23. 3. 2006 jste na straně 4 otiskli jeho povídání o rozhledně Dýmníku.
Jsem jedním z iniciátorů tehdejší opravy „Augustýnky“, jak ji pan Marcus nazývá, a rád bych to upřesnil. Hlavním iniciátorem opravy zdevastované rozhledny byl Klub českých turistů Rumburk. Tu kasičku, kterou pan Marcus se svou maminkou viděl, dali do spořitelny turisté KČT Rumburk, aby se vybíralo od občanů na její opravu. Kasičky a plakáty žádající občany Rumburka o příspěvek byly rozmístěny po celém městě a okolí a poslány na všechny podniky a organizace. Našim turistům se podařilo vybrat docela slušnou částku, ale na opravu zdevastované rozhledny to pochopitelně nestačilo a oprava byla financována především z prostředků rozpočtu města. V té době byl starostou města pan Pohl, který docela vycházel naší iniciativě opravy rozhledny vstříc, a tak jsme konečně dne 10. října 1991 podepsali mezi naším klubem a MěÚ Rumburk předběžnou smlouvu, že rozhledna bude po opravě předána do pronájmu našemu KČT Rumburk, který o ní bude pečovat a zajistí její trvalé využívání pro veřejnost.
Konečně byla opravená rozhledna dne 25. března 1995 slavnostně otevřena. Opravu provedla firma Střekomar Rumburk za 440.800 Kč. Dle dohody s panem starostou Pohlem nám bylo přislíbeno, že vedle rozhledny ještě město postaví kiosek (buňku) na občerstvení, prodej vstupenek a suvenýrů. Měli jsme tehdy i člena našeho klubu, který by prodej zajišťoval. Tehdejší zástupce pana starosty nám ještě doporučil, abychom si znovu (prý pro pořádek) podali žádost o pronájem rozhledny. Bylo nám to divné, protože bylo všechno dohodnuto, ale vyhověli jsme a žádost o pronájem jsme znovu dne 29. 9. 1995 „doporučeně“ panu starostovi zaslali. Bohužel, žádnou odpo-věď jsme nedostali, až v Rumburských novinách jsme se dočetli, že rozhledna byla radou města pronajata jinému zájemci! Zástupce pana starosty nám to zdůvodnil tím, že prý nemáme jako KČT právní subjektivitu, což nebyla pravda, a pan starosta se dalším stykům se zástupci našeho klubu vyhýbal.
Za těchto okolností se pochopitelně náš klub přestal o rozhlednu zajímat. Rozhledna tedy dopadla tak, jak píše ve své kritice pan Marcus. Je nám to líto, ale dnes už KČT Rumburk nemá pod-mínky, aby se mohl ucházet o pronájem rozhledny. Ani sousední KČT Krásná Lípa nemá asi pro pronájem rozhledny Dýmník vhodné podmínky a odmítá to, i když mu to bylo nabídnuto.
Je to záležitost, která se týká jen Městského úřadu Rumburk, jestli do budoucna pro někoho vytvoří důstojné podmínky pro provozování rozhledny na Dýmníku.
Náš KČT Rumburk navázal spolupráci s obecním úřadem ve Starých Křečanech a podařilo se nám upravit a zviditelnit prameny naší říčky Mandavy a koupili jsme si vlastní turistickou louku v osadě Kopec, kde máme možnost zajišťovat různé turistické akce, jako je „Stezka odvahy“ apod. Zveme pana Marcuse Tuliuse, aby se někdy na naše akce přišel podívat. Nedávno se uskutečnil turistický pochod z Rumburka až k pramenům Mandavy pro turisty celé Ústecké oblasti.

Zdeněk Škoda
člen KČT Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail