Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské gymnázium se otevírá celému světu

Podle ředitele rumburského gymnázia Mgr. Romana Kroutila není cílem školy jen vzdělávání studentů podle učebních osnov, ale i jejich výchova, aby po opuštění této školy byli schopni plnohodnotně obstát ve světě.
Česká republika je součástí Evropy a my se snažíme naše studenty vychovávat tak, aby pro ně Evropa nebyla cizím územím,“ vysvětluje Mgr. Kroutil. „Proto se na naší škole již několik let úspěšně rozvíjí spolupráce s partnerskými školami v Německu a v Anglii. Jen v SRN jsou to čtyři školy, se kterými máme velice přátelské vztahy.“
První z nich je Oberland-Gymnasium v Seifhennersdorfu. „Spolupráce s touto školou se týká většinou sportovní a kulturní oblasti a reciproční výuky českého a německého jazyka. Společně pořádáme pro studenty obou škol lyžařské kurzy a kurz vysokohorské turistiky ve Slovinsku. V novém školním roce připravujeme s německými kolegy nový jazykový projekt s názvem Comenius.
Studentské a učitelské výměny probíhají každým druhým rokem mezi Gymnáziem Rumburk a HCA Gymnasium ze Sulzbach-Rosenbergu. Přátelské vztahy mezi pedagogy obou škol trvají již čtrnáct let a i to má velký vliv na partnerství mezi oběma školami. Tato spolupráce je podporována i oběma městy – Rumburk a Sulzbach-Rosenberg jsou partnerskými městy.
Další zajímavou spolupráci navázali Rumburští s Peutinger-Gymnasium z Bádensko-Württenbergského Ellwagenu. „Předmětem spolupráce je společné muzicírování německého školního Big bandu a našeho pěveckého sboru,“ vysvětluje ředitel rumburského gymnázia. „K tomu se naši studenti zúčastňují zajímavého projektu POL&IS (politika a mezinárodní bezpečnost), ve kterém se žáci stanou členy fiktivních zemí. Jejich úkolem je řešení vnitrostátních problémů, mezistátních vztahů a globálních hrozeb. Jednání jsou vedena v angličtině a celou hru řídí důstojníci německého Bundeswehru. Celá hra trvá čtyři dny.“
V projektu „Nature for the next generation of Europeans“ financovaného z prostředků EU se rumburští studenti setkávají se studenty z Řecka, Německa, Itálie a Anglie a společně se seznamují s tím, jak se která skupina studentů vypořádala s řešením daného problému.
Posledním německým gymnáziem, se kterým Rumburští spolupracují, a to především ve sportovní a kulturní oblasti, je Goethe-Gymnasium Sebnitz. „Každé gymnázium s námi spolupracuje v jiné oblasti, a tak je také tato nabídka určena pokaždé jinému okruhu našich dětí,“ vysvětluje Mgr. Roman Kroutil. „Snažíme se, aby si každý náš student mohl vybrat. Někoho zajímá vědecká spolupráce, jiného sport nebo kultura. A zájem o zahraniční spolupráci je veliký.“
Od příštího roku patří Gymnázium Rumburk do osmnáctičlenné sítě škol DSD (Deutsches Sprachdiplom). DSD školy připravují ve výuce němčiny vybrané žáky na jazykovou zkoušku. Po jejím složení má student možnost nastoupit na studium na jakékoliv univerzitě v Německu.
Další spolupráci se chystá Mgr. Roman Kroutil v tomto roce navázat se školou v anglickém Brightonu, jejíž zástupci již naše město navštívili v květnu a pobyt anglických studentů v Rumburku je naplánován na konec září.

prijeti-u-starosty_web

Přijetí u starosty anglického Brightonu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail