Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Úsek sociálně-právní ochrany dětí nezahálel ani v roce 2005

V roce 2005 provedl odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálně-právní ochrany dětí celkem 1723 šetření v místě bydliště či pobytu nezletilých. Toto číslo v sobě zahrnuje několik stovek pohovorů, které se s dětmi provádí za účelem zjištění jejich názorů k projednávané věci. Ze šetření i z pohovorů jsou soudu doručovány zprávy. V celkovém počtu šetření jsou zahrnuta i šetření v rodinách, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově a rodiče si žádají o povolení k návštěvě doma. Zahrnuty jsou i případné kontroly péče při návštěvě dětí.
Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí také zastupovaly nezletilé na soudních jednání, ať se týkaly výživného (snížení, zvýšení, určení), úpravy poměrů (tj. svěření dítěte jednomu z rodičů), úpravy styku nezletilého s rodičem, kterému nebylo soudně svěřeno, určení či popření otcovství atd. Ve dvanácti případech zastupovaly pracovnice nezletilé u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odvolacích řízeních.
Ze strany odboru SVZ bylo k místnímu soudu podáno celkem osm návrhů na předběžné opatření, které vyžaduje okamžité řešení, neboť život a zdravý vývoj dětí jsou v ohrožení. Ve všech osmi případech bylo soudem návrhům vyhověno. Na základě těchto soudních rozhodnutí bylo do ústavní výchovy svěřeno osm dětí.
V roce 2005 provedly pracovnice 182 návštěv v zařízeních ústavní výchovy, ve kterých k 31. prosinci 2005 bylo umístěno 91 dětí. Za stejné období byli zaevidováni čtyři žadatelé o osvojení a děti jim byly svěřeny do před-adopční péče. Do pěstounské péče byly svěřeny dvě děti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail