Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva k odstranění vraku vozidla

trabant-predek_web Městský úřad Rumburk, odbor komunálních věcí (jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací) vyzývá majitele motorového vozidla značky Trabant, béžové barvy, které není opatřeno registrační značkou, je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen vrak) a je dlouhodobě odstaveno na místní komunikaci v Rumburku, parkoviště v ul. Horská, k odstranění vraku, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce. V případě, že tak nebude učiněno, bude vrak otevřen, odstraněn a zlikvidován na náklady vlastníka.

Marie Maiwaldová
vedoucí odboru KV

Tisk Tisk | E-mail E-mail