Základní škola U Nemocnice bude mít novou ředitelku

Tištěné noviny 13/2006 | 19. 7. 2006 | Nezařazené

Rada města Rumburk jmenovala do této funkce od 1. července Ing. Romanu Buškovou, která uspěla ve výběrovém řízení. Ing. Bušková nahradí odstupujícího ředitele PaedDr. Jaroslava Dubu, který s koncem tohoto školního roku odchází do důchodu.
Jaroslav Duba byl a stále je výborným pedagogem. Jeho láskou se stala matematika a fyzika. Tyto předměty vyučoval na Základní škole ve Velkém Šenově, kde dva roky působil jako zástupce ředitele, a na ZŠ Tyršova v Rumburku, kde působil ve stejné funkci. Snaha o lepší vzdělávání dětí ho vedla k vytvoření nových učebních pomůcek, za které získal v letech 1983 a 1985 ocenění KNV a MŠMT.
V roce 1987 stál u samého zrodu nové Základní školy U Nemocnice v Rumburku a příští rok by s ní oslavil dvacet let společného života.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/07/19/zakladni-skola-u-nemocnice-bude-mit-novou-reditelku/