Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Díky všímavosti spoluobčanů byly objasněny krádeže barevných kovů

Od počátku měsíce dubna 2006 se na území města Rumburk začaly vyskytovat krádeže okapových svodů, žlabů, parapetů a střešních krytin, a to výlučně z barevných kovů – konkrétně mědi. Jednalo se o objekty bývalého Bytexu, obchodní akademie, městské knihovny, ve dvou případech základ-ní školy v Horním Jindřichově, třikrát byla napadena škola v ul. Tyršově. Škody na odcizeném kovu se vyšplhaly do výše 56.580 Kč, na poškození staveb 14.926 Kč.
Dne 11. června 2006 v nočních hodinách oznámili na linku 156 všímaví spoluobčané, že v Parku Rumburské vzpoury slyší hluk a pohybují se zde nějaké osoby. Na místo ihned vyjela hlídka Městské policie v Rumburku, které se podařilo zadržet jednoho ze spolupachatelů, ostatní z místa utekli. Zadrženému nebylo ještě ani 18 let. V parku byl též zajištěn okap, který pachatelé utrhli z budovy městské knihovny a počali jej skládat ke snadnějšímu převozu.
Věc byla městskou policií předána naší součásti PČR a dalším šetřením byli ustanoveni zbylí pachatelé tohoto skutku a navíc bylo objasněno dalších sedm napadení shora uvedených objektů v našem městě. V současné době probíhá v této dosti komplikované věci vyšetřování pracovníkem SKPV v Rumburku.
Policisté OOP Rumburk děkují především občanům, kteří nebyli lhostejní a byli i přes noční dobu nápomocni odhalení pachatelů, a dále strážníkům MP v Rumburku za včasný a úspěšný zásah po oznámení věci.
Jako zajímavost se jeví ta skutečnost, že potom, co zbylí pachatelé z parku od městské knihovny před policií utekli, ještě tutéž noc odcizili měděné prvky okapů na ZŠ v Horním Jindřichově. Jak bylo šetřením zjištěno, odcizenou měď prodávali výlučně do sběrny kovů ve Varnsdorfu, kam ji jezdili prodávat vozidly taxislužby.

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás požádat, abyste nebyli neteční, pokud dochází k ničení majetku či jinému protiprávnímu jednání a napomohli např. včasným telefonátem na linku 156 nebo 158 odhalit pachatele.

Mjr. Ladislav Cink 
Obvodní oddělení PČR v Rumburku

Tisk Tisk | E-mail E-mail