Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk vyhrálo další důležitou soudní bitvu

Města Rumburk a Šluknov nebudou muset platit miliony korun za nesplacený dluh společnosti Advantage Technical Systems s.r.o. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, ke kterému se obě města po předchozím rozsudku Městského soudu v Praze odvolala. Ten původně rozhodl, že město Rumburk musí zaplatit firmě Frenn Trading B.V. pět a Šluknov čtyři miliony korun, obě se 17% úrokem z prodlení, a to od roku 1998. Města tak měla uhradit svůj ručitelský závazek za dluh, který způsobila společnost Advantage Tech-nical Systems s.r.o. nesplácením svého úvěru, který jí v roce 1995 poskytla tehdejší Agrobanka a.s., a to ve výši deseti milionů korun. Společnost měla v Rumburku a ve Šluknově vybudovat kabelovou televizi a pro uskutečnění svých cílů byla nucena čerpat úvěr. Rumburské zastupitelstvo schválilo ručení za úvěr, ale společnosti ATS – NISA Šluknov, s.r.o., což je dceřiná společnost firmy Advantage Technical Systems s.r.o. Město Šluknov schválilo ručení firmě ATS bez bližšího určení. O tuto skutečnost se opírala i obhajoba obou žalovaných měst, která prokázala, že města dlužníkovi, tedy konkrétně firmě Advantage Technical Systems s.r.o., nikdy ručení neschválila a tudíž nemohou nést zodpovědnost za nesplacený úvěr této firmy. Zatímco soud 1. stupně tento argument nebral v úvahu, Vrchní soud v Praze k této skutečnosti přihlédl a spolu s dalšími důvody rozhodl o neoprávněnosti žaloby na obě města a původní rozsudek zrušil. Navíc žalobce, tedy firma Frenn Trading B.V., musí oběma městům zaplatit náklady spojené se soudním řízením. Proti rozsudku Vrchního soudu již není možné odvolání, pouze dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Tento úspěch je výsledkem dobré práce vedení města, které nic neponechalo náhodě a na všechna soudní řízení se velmi pečlivě připravovalo. Díky tomu ušetřilo městu velké peníze, a navíc se mu ještě vrátí všechny soudní výlohy,“ zdůraznil Ing. Jan Bradáč, předseda finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk při jeho posledním jednání.
Při posuzování kauzy ATS Vrchním soudem v Praze hrály velkou úlohu svědecké výpovědi JUDr. Ladislava Baldy a Václava Staňka. Jejich přínos městu, který se tak s trochou nadsázky dá vyčíslit v milionech, ocenil na zasedání zastupitelstva i místostarosta Darek Šváb. I díky jeho úsilí si může Rumburk gratulovat k vítězství v tomto vleklém soudním sporu.

  • Společnost Advantage Technical Systems s.r.o. byla založena v r. 1992 Ing. Vladimírem Pekou a Ing. Janem Brodníčkem. Předmětem jejího podnikání byla především montáž a opravy telekomunikačního zařízení, provozování vysílání v televizních kabelových rozvodech, poskytování software a další. V r. 1993 přichází do Šluknovského výběžku s úmyslem vybudovat v Rumburku, Šluknově a v Krásné Lípě kabelovou televizi. 29. listopadu 2000 byl na majetek obchodní společnosti Advantage Technical Systems s.r.o. vyhlášen konkurs.
  • Agrobanka a.s. poskytla společnosti Advantage Technical Systems s.r.o. na základě smlouvy ze dne 24. 7. 1995 úvěr ve výši deseti milionů korun na vybudování kabelové televize v Rumburku a Šluknově. Od roku 1996 společnost dluh bance nesplácela. Agrobanka a.s. v roce 2001 vyhlásila nucenou správu.
  • Frenn Trading B.V. je neznámá holandská společnost, která se specializuje na vymáhání nedobytných pohle-dávek. Pohledávky zkrachovalé Agrobanky a.s. odkoupila od České konsolidační agentury spolu s dalším balíkem pohledávek jiných firem v hodnotě 39 miliard korun česká společnost EC Group. Ta je obratem ruky převedla na Frenn Trading B.V.
Tisk Tisk | E-mail E-mail