Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburský audit opět bez výhrad

Auditoři společnosti Auditex, s.r.o., Liberec odjeli i tentokrát z Rumburku více než spokojeni. Jejich kontrola neodhalila žádné nedostatky v hospodaření města a ve vedení účetnictví.
Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu města a o ostatních finančních operacích, včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů. Auditoři kontrolovali soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržování povinností uložených zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale i nakládání s majetkem, vedení účetnictví a také zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.
Auditor velmi pozitivně hodnotil způsob evidence pohledávek a postup města při jejich vymáhání. Namátkovou kontrolou souladu mezi účetnictvím, výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu a závěrečným účtem města za rok 2005 nezjistil žádné rozdíly a konstatoval, že Závěrečný účet města Rumburk odpovídá údajům účetnictví a že základní kontrolní vazby byly dodrženy. Auditoři při svém šetření nezjistili žádné nedostatky a k hospodaření města Rumburk a k jeho závěrečnému účtu za rok 2005 neměli ani tentokrát žádné výhrady.
Místostarosta města Darek Šváb, který je za hospodaření města zodpovědný, předložil Závěrečný účet města Rumburk za rok 2005 spolu se zprávou auditora zastupitelům města k projednání. Ti na svém posledním zasedání vyjádřili souhlas s oběma zprávami a s hospodařením města bez výhrad.

Tisk Tisk | E-mail E-mail