Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Úřad práce Rumburk pomáhá projektu „Aktivní padesátka“

Projektu „Aktivní padesátka“, který pomáhá nezaměstnaným občanům nebo občanům ohroženým nezaměstnaností, jimž je 50 a více let, po celou dobu od zahájení projektu aktivně pomáhají pracovníci úřadu práce Děčín – pobočka Rumburk.
Díky velkému pochopení vedoucího pobočky pana Jana Nykodýma jsou pravidelně každý měsíc pořádány v prostorách ÚP Rumburk tzv. „svépomocné kluby“, v nichž si nezaměstnaní vyměňují zkušenosti s hledáním zaměstnání, obdrží řadu informací od pracovníků projektu AP a vzájemně se podporují. Zde mohou podepsat dohodu na bezplatné poskytování služeb projektu, které mají všechny směřovat k tomu, aby si klienti v co nejkratším čase „nastartovali“ novou profesní kariéru.
Kromě toho jsou na ÚP Rumburk každé pondělí od 10.00 do 16.00 hod. k dispozici konzultační hodiny s případovým manažerem, který se nezaměstnaným individuálně věnuje, poskytuje jim poradenství, pomáhá s hledáním nové profese a pokud ji společně naleznou, doporučí na tuto profesi rekvalifikační kurz. Takto se úspěšně rekvalifikovalo již 24 klientů projektu a další se hlásí. Dokonce jedna skupina klientů absolvovala společně rekvalifikační kurz „Základy práce na PC“. Nově získané znalosti si potom mohou vyzkoušet v Občanské poradně Rumburk, kde mají k dispozici počítač s internetem. Zde si mohou napsat profesní životopis nebo vyhledat na internetu zaměstnání, a to vše s pomocí poradkyně – specialistky. Zdarma také mohou získat odpovědi na otázky, které se týkají pracovně právních vztahů.
Ale to zdaleka ještě není vše, co se týká pomoci pracovníků ÚP Rumburk. PaedDr. Miloslava Sembdnerová se svým oddělením poradenství pomáhá dle zájmu klientů připravit smysluplné besedy a přednášky do svépomocných klubů. Např. Ing. Paslavská poskytla klientům rady o práci v zahraničí a Dr. Sembdnerová připravila interaktivní hru „Jak se zúčastnit výběrového řízení“.
Velmi důležitou pomocí úřadu práce jsou dotace zaměstnavatelům na místa pro nezaměstnané nad 50 let a i v tomto ohledu účinně spolupracujeme.
Závěrem bych se s Vámi, čtenáři, chtěla podělit o tuto zkušenost: i přes velký nápor práce zaměstnanců ÚP Rumburk, přes všechny problémy, které se nevyhnou žádné organizaci, která pracuje s lidmi, jsou vedení Úřadu práce Rumburk a jeho zaměstnanci v pomoci našemu projektu „Aktivní padesátka“ vlídní, ochotní, vstřícní a navíc k potřebné pomoci přidají i úsměv. A za to jim děkují nejen pracovníci projektu AP, ale všichni klienti, kterým svým přístupem účinně pomohli a nadále pomáhají.

Zdena Ondrušová
případový manažer projektu AP

Tisk Tisk | E-mail E-mail