Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Žadatelé o řidičská oprávnění budou skládat zkoušky na úřadě v Rumburku

V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), již nebudou zájemci o řidičské oprávnění skládat teoretickou část zkoušky z odborné způsobilosti v autoškolách, ale bude prováděna pouze elektronicky na registrovaném zkušebním místě Ministerstvem dopravy ČR na úřadě s rozšířenou působností, tedy i na Městském úřadě v Rumburku. Zde byla moderní výpočetní technikou vybavena kancelář zkušebního komisaře. Termíny zkoušek přiděluje úřad na základě žádostí autoškol. Během jednoho dne by tak komisař mohl vyzkoušet z předpisů, nauky o údržbě a praktických jízd okolo osmi lidí.
S novelou zákona se mění i závěrečné testy,“ podotýká zkušební komisař Marek Hejna. „Jsou o něco jednodušší. Test je složen z 25 otázek s možností získání 50 bodů. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná a aby uchazeč prospěl, musí získat nejméně 43 bodů,“ dodává.
Pod odbor civilně a dopravně správní Městského úřadu Rumburk spadají čtyři autoškoly, kterými ročně projde okolo dvou set žadatelů o řidičské oprávnění.
Očekáváme nárůst testovaných osob, a to i o několik set. K novým žadatelům o řidičské oprávnění musíme připočítat i ty, kteří u první zkoušky neprospěli a budou ji opakovat. Těchto lidí bývá ročně tak kolem jednoho sta, a navíc s účinností novely zákona přibudou i ti, kteří o svá řidičská oprávnění přišli v bodovém systému,“ vysvětluje Marek Hejna.
Na nárůst administrativy a agendy, kterou s sebou nese novela zákona, jsou úředníci odboru civilně a dopravně správního Městského úřadu Rumburk připraveni. „Systém nové evidence řidičů a dopravních přestupků byl odzkoušen a funguje,“ zdůrazňuje Marek Hejna. Přesto však žádá řidiče o trochu trpělivosti. „Pokaždé, když se zavádí nový systém nebo nová neodzkoušená věc, vyskytnou se větší či menší problémy. Proto bych chtěl požádat všechny občany a řidiče o shovívavost a trpělivost, alespoň v počátcích, než se vše pořádně zajede a usadí,“ dodává.

zkusebna_web

Moderní výpočetní technikou vybavená kancelář zkušebního komisaře čeká na své první žadatele o řidičské oprávnění. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail