V klubovně Farní charity Rumburk se nikdo nenudí

Tištěné noviny 15/2006 | 21. 8. 2006 | Nezařazené

Tak jako každý rok se i letos jednu červnovou sobotu vydalo osm nadšenců z Farní charity Rumburk na kolech na výlet do Kyjovského údolí. Výletníci prošlápli Brtníky, Staré Křečany a celé Kyjovské údolí a přes značnou námahu byli spokojení a již se těší na opakování příští rok.
V dětském centru pro předškolní děti se konal výšlap na rozhlednu Dýmník. Předškoláci se cestou učili poznávat druhy stromů, rostlinek a stopy zvířátek. Odměnou za zdolání „náročného terénu“ jim byla sladká odměna.
Zotavovací akce pro děti z farní charity se uskutečnila první týden o letních prázdninách v ekologickém a rekreačním centru Natura v Rumburku. Pobyt ve středisku se odehrával v indiánském duchu a děti si tak mohly vyzkoušet výrobu čelenek a vlajky a zahrát si na vymítače duchů. Milým překvapením pro ně bylo krmení lesní zvěře z dlaně a nechyběl ani celodenní výlet, opékání vuřtů nebo stezka odvahy, při které se děti učily ovládat svůj strach. Děti, které navštěvují Farní charitu v Rumburku, se zde opravdu nenudí, protože jeho pracovnice pro ně vždy mají připravenou nějakou zábavu nebo překvapení.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/08/21/v-klubovne-farni-charity-rumburk-se-nikdo-nenudi/