Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

2. ročník Slavností města Rumburk

V sobotu 19. srpna 2006 pořádalo město Rumburk již 2. ročník Slavností města Rumburk. Ty navazují na středověkou tradici, kdy právě v měsíci srpnu bylo městu uděleno nejvíce patentů a práv. Již v dávných dobách byly tyto významné události provázeny oslavami.
Toto odpoledne plné zábavy je zde hlavně pro Vás, občany a návštěvníky města, pro Vaše pobavení, odreagování se od všedních starostí a setkání s lidmi, které jste dlouho neviděli.
Celým sobotním odpolednem Vás provázel moderátor rádia Crystal Tomáš Mařas. Mohli jste vidět taneční vystoupení děvčat z farní charity pod vedením Aleny Hozdekové a aerobiku děvčat ze základní školy U Nemocnice pod vedením Aleny Košnarové.
O naše „teenagery“ a mladší posluchače se v hudební části programu postaraly dvě ryze dívčí skupiny 4LIVE a ROXY, jejichž řádění na podiu neodolali zejména ti nejmenší a nadšeně se připojovali.
Řád černých rytířů je jméno početné historické skupiny, jež nám celý den až do úplného závěru představovala středověkou kulturu a její zvyky. Asi málokterý muž zapomene na dámy lehce se mezi sebou proplétající v gotickém tanci v róbách z těžkého sametu, nebo na děvčata lehounce se vznášející v rytmech vesnické muziky. Dámám se jistě tajil dech nad udatností a neohrožeností rytířů, bijících se o srdce své vyvolené. Nejedno mužské srdce jistě zaplesalo, když spatřilo spanilé harémové tanečnice vlnící se na jemné tóny orientální hudby kolem svého šejka. Ve chvíli, kdy právě on obdivuje umění své favoritky, narušila děj tanečnice ze všech nejlepší a nejkrásnější a právě ona uchvátila jeho mladičké srdce. Snad každý v ní poznal mužského člena Řádu černých rytířů, jehož umění břišních tanců bylo úžasné a nemusela by se za něj snad stydět ani zkušená břišní tanečnice.
Pomyslnou třešničkou na závěr večera se stala naprosto bezkonkurenční ohňová show. Divák mohl zcela zaujat a téměř bez dechu sledovat obětování malého chlapce neurvalými divochy a jejich lítý boj s rytíři. Snaha divošského šamana zahnat je pliváním ohně, máváním ohnivými řetězy a pochodněmi byla další ukázkou „ohnivého“ umění tohoto mladíka. To vše již pod závojem noci, která mystičnost představení ještě podtrhovala.
Chtěli bychom tímto poděkovat Tomáši Mařasovi z rádia Crystal za jeho moderování celé akce, manželům Kučerovým za organizační podporu, Řádu černých rytířů, hudebním skupinám 4LIVE a ROXY, Farní charitě Rumburk a děvčatům ze základní školy u Nemocnice za účast na kulturním programu Slavností města Rumburk, Sboru dobrovolných hasičů Rumburk za obětavou pomoc v průběhu celých slavností a výborné občerstvení, městské policii za zajištění pořádkového dozoru a zdravotní sestřičce paní Feherové za zdravotnický dozor.
Hlavně bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se slavností zúčastnili a podpořili tak „vaše – naše město“. Doufáme, že jste byli spokojeni a strávili jste příjemné sobotní odpoledne a večer.

rytiri

Vystoupení skupiny historického šermu „Řád černých rytířů“. Foto: gdo

sykacek-karin

Pozvání na 2. ročník Slavností města Rumburk přijala i starostka sousedního Seifhennersdorfu Karin Berndt. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail