Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Most na Pražské ulici se dočkal

V průběhu srpna byla zahájena rekonstrukce mostu na Pražské ulici v Rumburku, po které město Rumburk již několik let volalo.

Rekonstrukce tohoto barokního mostu je první etapou celkové rekonstrukce dopravního průtahu Rumburkem, jehož součástí by v druhé etapě měly být i rekonstrukce čtyř křižovatek, z toho přestavba dvou na kruhové a jedné na světelnou. S výstavbou nových křižovatek by se mělo začít už v létě příštího roku,“ vysvětluje místostarosta města Darek Šváb. Tomu se podařilo na kraji prosadit financování této stavby z investičního úvěru kraje. Ve chvíli, kdy byly finance krajským zastupitelstvem uvolněny, mohla být teprve stavba zahájena. Bohužel, rekonstrukce mostu si vyžádala dopravní omezení ve městě, které způsobuje značné dopravní problémy. Ulice Pražská je totiž nejzatíženější komunikací ve městě. Doprava byla zatím odkloněna přes Horní Jindřichov po ulici Vojtěcha Kováře a přes ulici Krásnolipskou. „Právě kvůli těmto opatřením se současná dopravní situace v Rumburku zhoršila,“ poznamenává Darek Šváb. „Podařilo se mi po sérii jednání dojednat zprovoznění průjezdu v ulici Kotvová, kolem sběrných surovin, takže již během několika dnů by měla být tato ulice průjezdná. To by mělo částečně situaci zlepšit a výrazně se tím zkrátí objízdná trasa pro řidiče,“ dodává na závěr Darek Šváb.

Tisk Tisk | E-mail E-mail