Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Škola ve Velkém Šenově září novotou

Ještě před čtyřmi lety hrozilo Základní škole ve Velkém Šenově, že bude z hygienických důvodů uzavřena. Nevyhovující sociální zařízení, topení, větrání i osvětlení a všudypřítomná plíseň doslova otravovaly život nejen žákům, ale celému učitelskému sboru.
Díky úsilí mnoha lidí, ať již to bylo vedení radnice v minulém či současném volebním období a díky vedení školy se podařilo téměř nemožné – velkošenovská škola rozkvetla po letech nákladné rekonstrukce do krásy a letošní první školní den přivítala v novém více jak tři stovky dětí.
Rekonstrukce školy probíhala ve čtyřech etapách,“ vysvětluje starosta města Ing. Miroslav Růžička. „První z nich byla rekonstrukce střechy a půdních prostor. Následovala rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky tak, aby splňovalo vysoké požadavky hygieniků. Do této rekonstrukce investovalo město 2,2 milionu korun, z toho polovinu tvořila dotace poskytnutá Ústeckým krajem.“ Ve třetí fázi probíhala rekonstrukce suterénu budovy. Podle starosty Ing. Růžičky se škola dlouhodobě potýkala se vzlínající vlhkostí. Proto bylo nutné provést izolaci budovy a zároveň nákladné sanační práce. „V suterénních prostorách byla vybudována kuchyňka pro výuku vaření, školní dílny a plynová kotelna. Tyto práce stály 5,6 milionu korun, z toho 5,1 milionu pocházelo z dotace Ministerstva financí ČR, zbytek byl hrazen z rozpočtu města,“ dodává starosta.
Nejnákladnější však byla čtvrtá etapa, která si vyžádala 15,3 milionu korun. 12,5 milionu získalo město Velký Šenov z dotace Ministerstva financí ČR, zbývající částka byla podílem města. V této fázi rekonstrukce se škola oblékla do nového kabátu, dočkala se výměny oken, terénních úprav, včetně vybudování nových chodníků a kompletní výměny inženýrských sítí. Největší změnou je vybudování školní kuchyně a jídelny přímo v budově školy. Ještě v minulém roce museli žáci školy chodit do vzdálené školní jídelny, což pro mnoho dojíždějících dětí bylo velmi nepohodlné. Riskovaly, že nestihnou autobus a proto raději na obědy nechodily. Nehledě na to, že spravovat hned tři školní budovy, I. a II. stupeň a školní jídelnu, bylo pro zřizovatele školy velmi ekonomicky náročné.
Rekonstrukce školy byla nejen nákladná, ale i velmi náročná. Po celou dobu probíhala za plného provozu. Zároveň s rekonstrukcí hlavní budovy byla provedena i rekonstrukce tělocvičny. „Bohužel, z našich plánů vypadla rekonstrukce dětského hřiště. Upřednostnili jsme totiž vybudování školní jídelny před hřištěm,“ vysvětluje starosta Ing. Růžička a dodává, že napravit by to chtěl co nejdříve. Z minulých let existuje studie nového školního hřiště a nejideálnějšího využití parku mezi budovou školy a radnice. „Rádi bychom některé z těchto návrhů využili a navíc je chceme rozšířit o vybudování lehkoatletické dráhy mezi našimi fotbalovými hřišti, společně s výstavbou kabin. Je jedním z našich hlavních úkolů vybudovat kvalitní sportoviště pro děti a občany v našem městě,“ dodává šenovský starosta Ing. Růžička.

skola17

Zanedlouho oslaví šenovská základní škola sto let své existence. Ještě před čtyřmi lety hrozilo, že bude z hygienických důvodů uzavřena. Foto: md

Tisk Tisk | E-mail E-mail