Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vzpomínka na rumburskou hudební minulost

Rumburská hudební minulost je velmi bohatá. Jedním z důležitých dat byl rok 1877. Tehdy vznikl smíšený pěvecký sbor Concordia. Měl 40 aktivních a 66 podporujících členů. Jak uvádí Lahmerovy dějiny města Rumburku, cílem a zaměřením sboru bylo „…zpěv pěstovat, probouzet lásku k němu a k jeho rozšiřování“. Tuto úlohu sbor po dlouhá léta svědomitě plnil koncerty a účastmi na slavnostech.
V době před II. světovou válkou působili v Rumburku amatérští hudebníci a jejich kapely. V Rumburku jich bylo osm a v Horním Jindřichově další dva. Sdruženi byli v Okresním svazu hudebníků. V Horním Jindřichově byla hudba opravdu doma – působilo zde šest učitelů hudby a zpěvu. Pořádali náročné, místním tiskem dobře hodnocené koncerty. Jedním z nich byl například velký koncert pořádaný v Elisiu. Na programu byla díla světových skladatelů, která hrál třicetičlenný orchestr. Uvedena byla i díla místních hudebníků a skladatelů: Idylický valčík Jana Schnelera z H. Jindřichova a Koncertní valčík učitele Hermanna Waurische. Úspěch byl veliký. Nemenší ohlas měl sváteční koncert uspořádaný 14. listopadu 1937 v rámci národního shromáždění letců na podporu akce Tisíc nových pilotů pro republiku. O něm uveřejnil nadšený referát časopis Abwehr (Obrana).
Hned po válce se začali noví obyvatelé starat o kulturu a hudba nechyběla. Během následujících let se zde hrály opery Hubička, Rusalka a Čert a Káča. Velikou radost měli občané Rumburka ze zavedení městského rozhlasu, k jehož vysílání složil hezkou znělku ředitel hudební školy Klička. Hlavně jeho zásluhou byl úspěšný hudební festival pořádaný v roce 1947. Dalším úspěchem bylo III. místo v soutěži hudebních souborů v roce 1950. Trvalá vzpomínka patří Hudebním středám, které by se líbily i dnes. Stejné obliby se dostalo koncertům pořádaným v rámci Smetanovské pětiletky. V roce 1951 založili amatérští hudebníci skupinu. Její zahajovací koncert byl 13. října a i přes neoblíbené datum to bylo zdařilé vykročení. Roku 1952 byl při Osvětové besedě ustanoven první kroužek – pěvecký o 32 členech. Pod vedením pana Kličky začal pilně vystupovat. V této době provedlo první nesmělé kroky i smyčcové kvarteto.
V roce 1954 přišel útlum – tradici pevně držel jen výborný dětský pěvecký sbor učitelky Hlavaté a hudební život rukou společnou a nerozdílnou křísili dva dobří kapelníci Šimůnek a Šimáček. Pro divadelní soubor Hraničář upravoval a případně i skládal hudbu pan Ledvinka.

Významní rodáci – hudebníci

  • 1672 – narozen Johann Christoph Kriedel
  • 1808 – narozen komponista a učitel hudby F. X. Chvátal, bratr Josef byl výborným stavitelem varhan, který zavedl do varhanictví četné novoty a vynálezy
  • 1815 – narozen hudební skladatel Joseph Groh

Jejich skladby v současnosti uvádí velmi úspěšně v život Igor Heinz a komorní soubor Capella Adjuvantes.

Tisk Tisk | E-mail E-mail