Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk letos investoval do oprav místních komunikací rekordních 20 milionů korun

Rumburská radnice si dala pro letošní rok za cíl opravit velkou část místních komunikací. Rozsah rekonstrukčních prací byl největší v novodobé historii města, kdy během jednoho roku bylo opraveno téměř 70 procent všech místních komunikací, což znamená, že ze 140 kilometrů silnic jich bylo okolo 100 kilometrů opraveno nebo se dočkalo nového povrchu.
Asi největší akcí tohoto roku je rekonstrukce pěší zóny na třídě 9. května, která navazuje na první etapu oprav centra města, a to na rekonstrukci Lužického náměstí.
Práce na pěší zóně byly zahájeny koncem dubna a v současné době úspěšně spějí do závěrečné fáze. Rekonstrukce by měla být dokončena začátkem měsíce října,“ vysvětluje místostarosta města Darek Šváb, který má všechny investiční akce města na starosti. „Součástí rekonstrukce bylo vybudování nového vodovodu, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, chodci nejvíce ocení novou dlažbu, vybudování nových parkovacích ploch a chodníků a vybavení zóny novým mobiliářem, tedy lavičkami, odpadkovými koši, ale i úředními deskami městského úřadu. Nezapomnělo se ani na městskou zeleň. Náklady na rekonstrukci pěší zóny od Lužického náměstí až ke křižovatce u finančního úřadu, včetně kompletní rekonstrukce této křižovatky, se vyšplhají až na osm milionů korun,“ vysvětluje Darek Šváb a dodává, že tempo, v jakém se pokračuje v rekonstrukcích nebo opravách místních komunikací, je extrémní. „Velkou pozornost jsme v tomto roce věnovali silnicím v části města Dolní Křečany, takže úplně novým povrchem se mohou pochlubit ulice Potoční, na ní navazující Souběžná, dále Poplužní a Osidlovací. Tyto komunikace byly ošetřeny živičným povrchem ABJ, tedy asi tím nejkvalitnějším, který je mimo jiné oblíben především u sportovců na kolech a kolečkových bruslích. Na dokončenou rekonstrukci lávky přes Mandavu mezi ulicí Příkrá a Základní školou U Nemocnice z minulého roku město navázalo rekonstrukcí živičných povrchů chodníků v ulici Příkrá. Dále bylo nutné věnovat pozornost komuni-kacím v okrajových částech města. Zde byl povrch komunikací opraven technologií penetrace, a to v ulicích Ke Koupališti, K Cihelně, Letní, všechny tři části ulice Kubelíkova a dále ulice Školní a Dominova. Opravou komunikací Zálužanská a Stanko Vodičky byla opravena trasa od hřbitova k Pomníku Rumburské vzpoury. Došlo rovněž v úpravě silničního kufru v ulici Sudá, na který by v dalších letech měl být položen nový silniční povrch,“ dodává Darek Šváb.
Kromě těchto rekonstrukcí provedlo Město Rumburk rozsáhlé opravy místních komunikací bodovými výspravami, technologií tryskových výsprav a v současné době se zkouší opravy pomocí nové moderní technologie emulzní kalové vrstvy Slurry seal na úsecích ulic Skalní a části Strážného vrchu. Pokud se tato technologie osvědčí, bude v ní město pokračovat při opravách i dalších svých komunikací.
Souběžně na rekonstrukce komunikací navazují i rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, a to v úsecích ulic Krásnolipská a Máchova. Zde se navázalo na nově provedenou opravu budovy vlakového nádraží a chodníku před touto budovou.
Jen v tomto roce Město Rumburk do těchto rekonstrukcí a oprav investovalo částku téměř 20 milionů korun, a to vše pouze z vlastního rozpočtu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail