Volby 2006

Tištěné noviny 18/2006 | 13. 10. 2006 | Nezařazené

Vážení spoluobčané,
blíží se termín voleb do zastupitelstev obcí, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2006.

V Rumburku se bude volit 23 členů zastupitelstva. Kandidátní listinu podalo šest volebních stran a jejich kandidátní listina byla zaregistrována. O Vaše hlasy se tedy v našem městě budou ucházet kandidáti těchto volebních stran:

  1. Volba pro město
  2. Sdružení pro město Rumburk – Sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a NK
  3. Občanská demokratická strana
  4. Komunistická strana Čech a Moravy
  5. Česká strana sociálně demokratická
  6. Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu

Pořadí volebních stran je uvedeno podle losování, které proběhlo 1. 9. 2006 a takto bude uvedeno na hlasovacím lístku. S kandidátními listinami se můžete seznámit na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.volby.cz ) a města Rumburk (www.rumburk.cz ).

Chtěla bych informovat voliče, kteří mají volební místnost v okrsku č. 7, o změně volební místnosti. Z důvodu rekonstrukce domu kultury volili dočasně v mateřské škole v Horním Jindřichově. Protože dům kultury je v současné době již v provozu, budou při komunálních volbách volit zde.

Další informace je pro cizince ostatních členských států EU, kteří jsou v Rumburku přihlášeni k trvalému pobytu. Tito státní občané, kteří v druhý den voleb (21. 10. 2006) dosáhnou věku 18 let a nejsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům mohou požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů na evidenci obyvatel do 18. 10. 2006 do 16.00 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 17. 10. 2006.

Alena Jánská
vedoucí OCDS

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2006/10/13/volby-2006/